1. Mgr. Vladan Kárník

31. 5. 2022 Nezávislí 0

45 let, místostarosta města, pověřen záležitostmi investic a rozvoje, předseda investiční komise, učitel na základní škole.    Vážení spoluobčané, dovolte mi představit partu lidí a […]

2. Pavel Hampl

31. 5. 2022 Nezávislí 0

46 let, revizní technik, radní, člen investiční komise, člen školské rady, člen Klubu přátel školy ZUŠ,člen SDH Lučice.Kulturní akce jsou místy, kde se občané našeho […]

3. Mgr. Věra Applová

31. 5. 2022 Nezávislí 0

41 let, personální ředitelka, vedoucí mládežnické organizace Junák – český skaut, zastupitelka,předsedkyně komise pro zájmovou činnost.V mém životě hraji více rolí, které jsou velmi pestré […]

4. Mgr. Pavel Baldík

31. 5. 2022 Nezávislí 0

59 let, diplomat, kronikář města, zastupitel, předseda komise kulturní a cestovního ruchu.Mojí celoživotní zálibou je historie, což využívám i jako chlumecký kronikář. Jsem toho názoru,že […]

5. Bc. Anna Cholastová

31. 5. 2022 Nezávislí 0

48 let, sociální pracovnice.Zavedení pomoci na dálku pro senioryv případě nouze by bylo jistotou pro samostatněžijící osoby. Stejně jako služba SENIOR TAXInebo Univerzita III. věku […]

6. Petr Černohorský

31. 5. 2022 Nezávislí 0

49 let, soukromý podnikatel, předseda oddílujuda v Chlumci nad Cidlinou.Podporou volnočasových aktivit a vedením dětíke sportu předcházíme patologickým jevůmve společnosti. Sám děti vedu celý život […]

7. Michal Sura, MBA

31. 5. 2022 Nezávislí 0

37 let, vedoucí týmu nákupního oddělení (automobilový průmysl), zastupitel, člen majetkové komise.Rodiče mě v Chlumci nad Cidlinou vychovali a stejně tak i já tu nyní […]

8. Mgr. Otakar Kuchař

31. 5. 2022 Nezávislí 0

63 let, učitel na základní škole.Pro mě je prioritou pomáhat občanům, vyslechnout,reagovat, být vstřícný. Mladí potřebují bydlet, rozvojměsta je nevyhnutelný. Podpořím myšlenku zlevněníodpadů pro domácnosti, […]

9. Kateřina Matějů

31. 5. 2022 Nezávislí 0

39 let, projektová manažerka, místostarostaTJ Sokol Chlumec nad Cidlinou.Věnuji se sportu a vedu k němu i děti. Řešenídopravy ve městě je důležité pro nás všechny.Uvítala […]

10. Ing. Leoš Pavlásek

31. 5. 2022 Nezávislí 0

48 let, ředitel zemědělské společnosti, člen sokola.Jako výkonný ředitel firmy, ve které jsem 28 let,vítám relaxaci formou aktivního odpočinku– fotbal, kolo, tenis. Neděle je pro […]

11. Václav Staněk

31. 5. 2022 Nezávislí 0

55 let, zámečník, předseda Osadního výboruLučic.Město by mělo být hlavně bezpečné. Chcizklidnit dopravu. Projíždějící nákladní autanemají v centru co dělat. Zřízení cyklopruhůa budování cyklostezek je […]

12. Monika Steklá

31. 5. 2022 Nezávislí 0

52 let, asistentka u osob s mentálním postižením,služba Chráněného bydlení – Domov V Podzámčí.Angažuji se v ochraně a pomoci zvířatům,potírání černých skládek. Jsem přesvědčena,že hospodaření […]

14. Bc. Michal Pajer

31. 5. 2022 Nezávislí 0

23 let, student, učitel ZŠ, člen komise bezpečnostní,pořádkové a ŽP.Jsem místopředseda Akademického senátu UHK,a proto vím, jak zastupovat mladé lidi.Jako učitel vnímám vyšší finanční podporu […]

15. Mgr. Jiří Janouch

31. 5. 2022 Nezávislí 0

48 let, pojišťovací poradce Allianz.Přes momentálně nízkou nezaměstnanostje třeba vytvářet nová pracovní místa v Chlumcia blízkém okolí a důsledně podporovat místnífirmy a podnikatele například propagacízdarma

16. Ing. Jan Vopátek

31. 5. 2022 Nezávislí 0

35 let, analytik výpočetní techniky, člen vedenífotbalového klubu.Pokládám za důležité vést děti ke sportujiž od malička. Finanční podpora ze strany města,ale i státu je pro […]

17. Jirka Holan, DiS.

31. 5. 2022 Nezávislí 0

41 let, konstruktér, šéftrenér mládeže Sborudobrovolných hasičů Chlumec nad Cidlinou.Celý život mám spojený s hasiči. Investicedo vybavení hasičů se vrátí v kvalitní pomociaž bude potřeba. […]

18. Jana Hubáčková

31. 5. 2022 Nezávislí 0

50 let, učitelka v Mateřské škole U zámku.Rodina je to, co má smysl. Jít příkladema s úsměvem na tváři je pro mě ta správnácesta.Tvořme město […]

19. Lukáš Pavel

31. 5. 2022 Nezávislí 0

25 let, učitel v místní základní umělecké škole.Záleží mi na místní kultuře, aby to tady žilov každém směru a aby se o tom lidé dozvěděli.Na […]

20. Vladimír Mrňák

31. 5. 2022 Nezávislí 0

61 let, pracovník expedice.Kolo je mým koníčkem. Jsem velký fanda cyklostezek.S tou do Lučic jsem také pomohl. Další by mohla býtdo Kladrub n. L. Stezky […]

21. Ing. Petr Cincibus

31. 5. 2022 Nezávislí 0

33 let, softwarový inženýr, frontman kapely Natřije.Absolvent kybernetiky a otevřené informatikyna Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha.Jako mladý člověk preferuji startovací bytya přípravu stavebních parcel bez předraženýchdeveloperů