Program

NAŠÍ PRIORITOU JE

 • FUNGUJÍCÍ MĚSTO, KTERÉ NASLOUCHÁ SVÝM OBČANŮM, ROSTE A TRANSPARENTNĚ HOSPODAŘÍ
  • Pro nás je důležitý názor občana, zpětná vazba a demokracie, možnost výběru z více možností bez očerňování a tlaku. Investice jsou potřeba, ale stejně důležité je o majetek i pečovat.
 • KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V Chlumci nad Cidlinou, Kladrubech, Lučicích i Pamětníku
  • Dopravní generel, rady odborníků, spolupráce s krajem na řešení narůstající a omezující dopravy ve městě. Tlak na vytvoření obchvatu, mimoúrovňového křížení vlakových tratí. Doprava pro lidi, ne proti nim.
 • OMEZENÍ HEREN VE MĚSTĚ
  • Legislativa nabízí cesty, jak herny ve městě omezit, či úplně zakázat, využijme je.
 • DOSTUPNÁ POMOC I VE SVÁTEK
  • Zřiďme službu na telefonu, která poradí a pomůže v neděli i ve svátek. Věnujme pozornost bezdomovcům.
 • PŘÍPRAVA POZEMKŮ PRO BYDLENÍ
  • Zadání územní studie nic neřeší, směňujme, vykupujme, připravujme infrastrukturu k výstavbě. Chybí kapacita, navyšme ji.
 • REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
  • Jistě chceme ve městě dostupnou lékařskou péči a toto je jedním z impulsů, jak ukázat otevřené dveře a odborníky do města pozvat.
 • NAJÍT CESTU K OPRAVĚ KOSTELA
  • Místní církev sama opravu nezvládne, ale můžeme pomoci s přípravou projektu a hledání prostředků v rozpočtu státu.
 • RYCHLEJŠÍ INFORMACE Z RADNICE K OBČANŮM  
  • Nebojme se moderních technologií, aplikací a sociálních sítí. Pojďme s dobou.
 • STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ A SOCIÁLNÍ BYTY PRO SENIORY
  • Jestliže existují státní podpůrné programy pro výstavbu takového bydlení, využijme je. Jistě musíme z městského rozpočtu na projekt i přidat, ale město není firma, aby hospodařilo s přebytkem.
 • ZLEVNĚNÍ ODPADU PRO DOMÁCNOSTI TŘÍDÍCÍ ODPAD A JEDNOTLIVCE
  • Nastartovali jsme cestu třídění odpadu, finančně zvýhodněme domácnosti, které se k přírodě chovají šetrně. Zelená planeta je naše budoucnost.
 • SYSTÉMOVÁ FINANČNÍ PODPORA SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ A ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ
  • Bez podpory města to nepůjde, investice do mládeže a smysluplného trávení volného času všech generací se nám v dobrém vrátí.
 • UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PRO SENIORY
  • Paměti národa zachovají moudra starších a předají je mladým k ponaučení. V důchodu život nekončí a Univerzita třetího věku nabízí informace, přehled v nových technologiích i komunikaci s ostatními lidmi. Senior taxi umožní dopravu v potřebných životních situacích, jistě ulehčí dopravu k lékaři či na nákup.
 • VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ K BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A DALŠÍMU ROZVOJI MĚSTA 
  • Jsme malé město, lidé jezdí na kole a my musíme zabezpečit spojení se všemi místními částmi bez strachu o bezpečnost. Cyklostezky jsou jistě jednou z možností jak využít dotace státu pro rozvoj města.
 • PODPORA PROJEKTŮ MĚSTA 
  • Samozřejmostí je podpora rozjetých projektů na rekonstrukci Říhova domu, výstavba Rozlučkové síně, protipovodňová opatření, opravy chodníků a komunikací, obnova zeleně, výstavba dopravního terminálu.
Komentáře Facebook