Program

PROSADÍME NAŠE MĚSTO

 

BEZPEČNÉ

– rozšíříme působnost městské policie, 

– vytlačíme pohoršující a popíjející bezdomovce z náměstí,

– vylepšíme kamerový systém,

– omezíme tranzitní dopravu,

– prosadíme zásadní připomínky pro ochranu obyvatel při výstavbě zdvojkolejnění tratě státem,

– zřídíme cyklopruhy,

– zainvestujeme do oprav chodníků, komunikací a mostů,

– pohlídáme úplný konec hazardu do konce roku 2024 dle schválené vyhlášky,

– podpoříme opravy v hasičské zbrojnici a nákup komunální techniky,

– budeme realizovat další protipovodňová opatření,

– rozšíříme scénáře pro krizové situace.

 

ČISTÉ A ZELENÉ

– za každého nového občánka zasadíme strom, stejně jako za každé nové parkovací místo,

– s vodou a odpadky ve městě budeme hospodařit chytře,

– zkvalitníme služby sběrného dvora,

– podpoříme třídění odpadu, 

– zajistíme 240l popelnice na plast do domácností,

– využijeme všechny prostředky k potírání černých skládek.

 

PRO LIDI

– připravíme nový prostor pro bydlení, startovací byty pro mladé, transparentní výběrový systém na městské byty,

– objektivní informace k veřejnosti dostaneme rychle,

– udržíme agendu veřejné správy a zřídíme vybrané úkony on-line,

– názory veřejnosti využijeme pro vylepšení chodu města,

– zmodernizujeme Chlumecké listy,

– investice a opravy majetku prosadíme v zájmu obyvatel, zejména opravy chodníků v havarijním stavu,

– prosadíme další investice do vodárenské a kanalizační infrastruktury,

– podpoříme a zpropagujeme místní podnikatele,

– spolupracujme s CzechInvestem na přilákání vhodných investorů,

– využijeme podněty dotačních titulů,

– postavíme kanalizaci v Lučicích a Pamětníku s finančním přispěním státu.

 

ŽIVÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ

– zachováme tradiční společenské akce a zavedeme nové,

– podpoříme systémové navýšení financí do činnosti spolků a organizací,

– budeme dbát o památky a připomínání významných milníků historie,

– investicemi do oprav sokolovny zachováme její funkce,

– zkvalitníme techniku v Klicperově domě pro vystoupení, přenosy i promítání,

– zrenovujeme dosloužilá dětská i sportovní hřiště, vrátíme bruslení do našeho města.

 

PRO VŠECHNY GENERACE

– navýšíme kapacitu a vylepšíme prostředí mateřských škol, základní školy a zázemí pro volnočasové aktivity,

– posílíme terénní pečovatelskou službu,

– zachováme SENIOR TAXI a Univerzitu III. věku,

– zavedeme v případě nouze pomoc pro osaměle žijící obyvatele na dálku,

– Říhův dům zrekonstruujeme na denní stacionář pro seniory,

– zřídíme startovací a malometrážní byty pro mladé a potřebné včetně nastavení jasných pravidel pro jejich přidělování,

– budeme nadále pečlivě spravovat Fond pro děti a mladistvé,

– propojíme generace dětí, dospělých i seniorů,

– podpoříme místní lékaře, specialisty a zubaře vytvořením podmínek a prostoru pro práci,

– postaráme se o ukrajinské uprchlíky postižené válkou.

 

Komentáře Facebook