4. Mgr. Pavel Baldík

59 let, diplomat, kronikář města, zastupitel, předseda komise kulturní a cestovního ruchu.
Mojí celoživotní zálibou je historie, což využívám i jako chlumecký kronikář. Jsem toho názoru,
že z historie je třeba se neustále učit. V současné době to platí dvojnásob a důležité je neustále
si připomínat památku těch, kteří se zasloužili o naši svobodu. Osobně považuji za nutné řešení
dopravní situace ve městě, podporu místních firem a zajištění kvalitní lékařské péče pro občany.
Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny mi přijde naprosto přirozené.
Chovat se máme tak, aby se za nás nemusely stydět naše děti. A tím mám na mysli nejen osobní
život každého z nás, ale obecně úctu k práci našich předků a snahu zanechat po sobě něco,
co určitý čas přetrvá a na co budou moci být další generace hrdé.

Komentáře Facebook