3. Mgr. Věra Applová

41 let, personální ředitelka, vedoucí mládežnické organizace Junák – český skaut, zastupitelka,
předsedkyně komise pro zájmovou činnost.
V mém životě hraji více rolí, které jsou velmi pestré a vzájemně se spolu doplňují.
Jako maminku dvou malých dětí mě zajímá jejich bezpečnost. Od heren až po bezpečnou cestu
od ZŠ k ZUŠ, kde v tuto chvíli chybí přechod. Právě v tomto vnímám svou roli v zastupitelstvu.
Poukazovat na věci, které v tomto ohledu nejsou v pořádku, a dohlédnout na jejich skutečné
vyřešení.
Systémová podpora spolků a organizací je investicí do života ve městě. V ČR začíná být nedostatek
zubařů, obvodních lékařů i specialistů. Pojďme jim v Chlumci vytvořit dobré podmínky, aby byli
dostupní právě v našem městě. Je třeba vylepšovat zázemí a nabízet prostory.
A poslední má role, tzv. srdcovka, je skautská vedoucí. Fascinuje mě být u formování lidských
hodnot, což mi dodává velký smysl pro tuto dobrovolnickou práci.

Komentáře Facebook