2. Pavel Hampl

46 let, revizní technik, radní, člen investiční komise, člen školské rady, člen Klubu přátel školy ZUŠ,
člen SDH Lučice.
Kulturní akce jsou místy, kde se občané našeho města mohou setkávat, osobně diskutovat nejen
o kultuře, ale i o radostech a starostech. Základem dobrých sousedských vztahů je komunikace.
A proto investice do kultury je investicí do lidí.
Osobně budu prosazovat likvidaci, v mých očích kontroverzního, obydlí bezdomovců na pozemku
města. Jsem přesvědčen, že toto obydlí není řešení, ale naopak podpora narůstajícího
bezdomovectví v našem městě. Nejenom v této souvislosti je třeba rozšířit působnost městské
policie odpoledne, večer i o víkendu. Jako zastupitel prosazuji, aby měli spoluobčané možnost
spolurozhodovat o velkých investičních akcích. Další mojí vizí je zřídit startovací
a malometrážní byty pro mladé a potřebné, včetně nastavení jasných pravidel pro jejich přidělování.

Komentáře Facebook