1. Mgr. Vladan Kárník

45 let, místostarosta města, pověřen záležitostmi investic a rozvoje, předseda investiční komise, učitel na základní škole. 

 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi představit partu lidí a cíle pro nadcházející volební období.
Nebudeme slibovat nemožné, chceme prosazovat zájmy všech občanů, aby se nám
v Chlumci nad Cidlinou, Lučicích, Pamětníku a Kladrubech společně dobře žilo.

Jistě nás znáte, máme za sebou spoustu dobré práce a další nás čeká.
Po dobu našeho působení se podařilo vylepšit mnoho věcí. Je to ovšem zásluha
celého týmu lidí. Dobrou vizitkou je stavba rozlučkové síně, nastartování oprav
kostela svaté Voršily a přestavba učeben pro prvňáčky na základní škole. Z komunikací
a chodníků připomenu jen pár projektů, jako úprava křižovatky u sokolovny, přechod
pro chodce na náměstí, nebo silnice Na Františku a parkoviště v Nádražní ulici.
Pro sportování dětí a mládeže se postavilo nové skateboardové hřiště, opravila se
Slavíčkova hala a vyměnil se trávník ve fotbalovém areálu. Sadové úpravy v parku
u sokolovny a sázení stromů za nově narozené občánky je krásná tradice pro město
zelenější a zdravější. Nesmíme zapomínat ani na místní části, kde jsme opravili osadní
domy se zázemím a chodníky.

Vaše názory, které se dozvídáme při setkáních na společenských, kulturních a sportovních
akcích, jsou pro nás nezbytné pro vylepšení chodu našeho města. Za spolupráci děkuji
všem zastupitelům, zaměstnancům města a také kolegům z party lidí, která se mnou
kandiduje do zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou.

Mám radost, že se daří připravovat místa pro bydlení. S tím souvisí rozvoj města
a nutnost rozšiřování kapacity a vylepšení prostředí mateřských škol, základní školy a zázemí pro volnočasové aktivity. Zároveň
myslíme i na seniory, proto zrekonstruujeme Říhův dům pro denní stacionář a Klub důchodců. Plánování a příprava projektů
pro protipovodňová opatření, zachování kulturně sportovní funkce sokolovny nebo odkanalizování místních částí je nezbytné
pro žádosti o dotační pobídky státu i kraje.

Schválili jsme vyhlášku k omezení heren a hazardu ve městě, investujeme do zdravotního střediska a snahou je informovat rychle
a objektivně o dění a plánech v místě. Neustále řešíme narůstající dopravu a s tím spojenou bezpečnost. Zabýváme se vodárenskou
infrastrukturou a údržbou majetku. Vizí a cílů máme spoustu a je potřeba hodně elánu a práce k jejich dosažení.
Mou snahou je vybudovat tým lidí, kteří mají schopnosti a dovednosti těchto cílů dosáhnout a umí se svěřeným majetkem dobře
hospodařit. Jsem připraven převzít odpovědnost jako starosta a nabízím diskuzi, objektivní informace a demokracii.
Přirozená mezigenerační výměna ve vedení města je tady.
Přeji hodně zdraví a ať se daří!

Komentáře Facebook