5. Bc. Anna Cholastová

48 let, sociální pracovnice.
Zavedení pomoci na dálku pro seniory
v případě nouze by bylo jistotou pro samostatně
žijící osoby. Stejně jako služba SENIOR TAXI
nebo Univerzita III. věku má svůj smys

Komentáře Facebook