8. Mgr. Otakar Kuchař

63 let, učitel na základní škole.
Pro mě je prioritou pomáhat občanům, vyslechnout,
reagovat, být vstřícný. Mladí potřebují bydlet, rozvoj
města je nevyhnutelný. Podpořím myšlenku zlevnění
odpadů pro domácnosti, které třídí a rozšíření služeb
sběrného dvora. Za každého nového občánka zasadíme
strom, stejně jako za každé nové parkovací místo

Komentáře Facebook