16. Ing. Jan Vopátek

35 let, analytik výpočetní techniky, člen vedení
fotbalového klubu.
Pokládám za důležité vést děti ke sportu
již od malička. Finanční podpora ze strany města,
ale i státu je pro spolky velmi důležitá.
Investujme do sportovišť a dětských hřišť

Komentáře Facebook