11. Václav Staněk

55 let, zámečník, předseda Osadního výboru
Lučic.
Město by mělo být hlavně bezpečné. Chci
zklidnit dopravu. Projíždějící nákladní auta
nemají v centru co dělat. Zřízení cyklopruhů
a budování cyklostezek je dalším krokem

Komentáře Facebook