18. Jana Hubáčková

50 let, učitelka v Mateřské škole U zámku.
Rodina je to, co má smysl. Jít příkladem
a s úsměvem na tváři je pro mě ta správná
cesta.
Tvořme město pro všechny generace

Komentáře Facebook