Slovo starosty

Vzpomínkový akt u příležitosti vzniku samostatného Československa proběhl u pomníku TGM v Kozelkově ulici. Stojí za to připomínat si historii a poučit se z ní. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí.

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Komunální volby jsou za námi. Poděkování patří všem zúčastněným voličům za vyjádření názoru. Gratuluji novým zastupitelům k získání mandátu a přeji jim chuť do práce.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Chlumce nad Cidlinou dne 21.10. 2022 byl starostou města zvolen Mgr. Vladan Kárník, který rovněž povede městskou policii a byl pověřen záležitostmi investic a rozvoje města. Odstupující starosta Ing. Miroslav Uchytil byl oceněn dlouhým potleskem.

Místostarostou se stal Luboš Suchánek, jenž byl pověřen vedením organizačních složek Technické služby města Chlumec nad Cidlinou a Městská kulturní zařízení.

Složení městské rady je následující: Irena Bereščáková, Pavel Hampl, MUDr. Miroslav Louda, Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jiří Žabka.

Předsedou finančního výboru se stala Marcela Dosedělová a členy Květa Halmichová, Ing. Petr Kycelt, Ing. Dominik Maslák, Jindřich Šafránek, Ing. Jaroslav Špičák a Ing. Miloslav Vosáhlo.

Do kontrolního výboru byli zvoleni Ing. Markéta Neyrinck Novotná, Robert Rydval, Mgr. Lenka Šilhánková, Jiří Tůma a předsedkyně Irena Bereščáková.

Já osobně děkuji za projevenou důvěru. Kolegům z úřadu za spolupráci, vstřícnost a předávání zkušeností. Největší díky však patří mé rodině a přátelům za podporu a potřebnou oporu.

Mojí snahou je zapojit pracovité lidi ze všech uskupení a stran do jednoho týmu. Tvořme město pro všechny generace. Plánů a vizí máme spoustu, již nyní pracujeme na rozpočtu pro rok 2023. Prioritou je péče o majetek města a dokončení rozpracovaných projektů. Pozornost si zaslouží jistě organizační složky (Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Městská kulturní zařízení, Městská policie, Technické služby), příspěvkové organizace (Základní škola, Mateřská škola Beruška a U Zámku, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, Školní jídelna a také Středisko sociálních služeb.

Věnujme se místním částem, podporujme zdravotnictví, podnikání a živnosti, sport, kulturu, volnočasové aktivity a vše potřebné pro život ve městě. Zajímejme se o názory spoluobčanů. Nabízím objektivní informace a demokracii.

S přáním ať se nám tu společně dobře žije, budu rád, když si najdeme chvilku na osobní setkávání a diskuzi nad náměty k vylepšení chodu našeho města.

Popřejme si hodně zdraví a elánu, ať se daří.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook