Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Denně se zabýváme vylepšením chodu našeho města. Je to o týmu lidí a já děkuji za spolupráci a podporu lidem kolem sebe. Mám radost, že se daří uskutečňovat společné plány a vize.

Stavební práce na radnici jsou dokončeny. Věž kostela svítí novotou. Bourání v Říhově domě střídá zakrytí střech a práce v interiéru. Parcely v Kladrubech za stavebninami i na Skalce jsou napojeny na infrastrukturu a chystá se prodej. Chodník v Říhově ulici je nově vydlážděn.

Na zastupitelstvu byl developerem představen záměr výstavby po Rezonanční pile. Podmínkou je vytvoření regulačního plánu, pro dodržení podmínek zástavby včetně řešení parkování, občanské vybavenosti a zeleně.

V oblasti rozvoje města hledáme neustále příležitosti k získání dotačních titulů se zapojením státu i kraje. Projektujeme opravy chodníků a komunikací včetně parkovacích zálivů, pruhů pro cyklisty a zeleň. Řešíme vylepšení kamerového systému, rozhlasu, úpravy a zkapacitnění v základní škole, mateřských školách, školní jídelně, zázemí pro volný čas, sport, kulturu a možnost úspory energií s fotovoltaikou na veřejných budovách.

S městskou policií pracujeme na prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě. Namátkové kontroly městské policie probíhají během služby několikrát denně se zaměřením na veřejný pořádek a dodržování vyhlášek i v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů ve městě. Při veřejném pohoršení žádáme svědky o součinnost. Zároveň vyzýváme občany k odkládání odpadu na určená místa. Prostory u kontejnerů jsou monitorovány. Vytvoření černé skládky je přestupkem proti zákonu. Pozornost si zaslouží také nesprávné parkování, nedodržování povolené rychlosti, ale i časté prohřešky při jízdě na kole.

Rozsvícení náměstí, předvánoční výstava v kostelíku, Česko zpívá koledy, Zlatá neděle s trhy na náměstí a další příležitosti k setkávání jsou fajn tradicemi. Chceme přidat i další, třeba únorovou zabíjačku v Loretě spojenou s masopustním průvodem.

Adventní dobu máme spojenou se shonem při pečení cukroví, úklidem a nákupem dárků. Je ovšem na nás, jak se svým časem naložíme. Vždyť je to spolu se zdravím to nejcennější co máme. Věnujme ho svým blízkým, příbuzným, přátelům. Vánoce jsou svátkem rodinným, prožijme ho pospolu, šťastní a veselí. Vždyť život je tak krásný a zároveň krátký. Nebraňme se proto odpouštění a smíření.

Přeji vám všem zdraví, spokojenost a radost ze života po celý rok.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook