Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,

příležitostí k setkávání není nikdy dost. Připomenu jen pár akcí, které se povedly. Jistě je nevyjmenuji všechny, ovšem udělaly nám radost: Country v Pamětníku, Hudební léto na koupališti, Volejbalový turnaj Lentilka, vyvrcholení fotbalových soutěží, Den princů a princezen, Vodo – pivní slavnosti v Lučicích, pasování prvňáčků na čtenáře nebo rozloučení se školáky.

Ani přes prázdniny práce neustává. Zastupitelstvo města schválilo dohodu s obcí Olešnice na spolufinancování projektové dokumentace chodníku napojujícího zástavbu Na Výsluní a vedoucího právě k našim sousedům. Společným záměrem s Pocidlinskem je vybudování cyklostezky od Kladrub nad Labem přes Pamětník, Lučice, Chlumec nad Cidlinou až za Nový Bydžov. Projektová dokumentace a výhledově i realizace je rozdělena na etapy. Konečně je vše připraveno k dražbě tří parcel za stavebninami PRO-DOMA a jedné v ulici Mládežnická. Termín dražby je vyhlášen na 18.9. 2023 a podrobnosti najdete na webových stránkách města. Se zástupci vodohospodářů jsme domlouvali odvodnění parcel na Krašově, projekční práce díky tomu nabraly skluz, ale nyní pokračujeme k získání stavebního povolení pro vybudování technické infrastruktury pro 18 nových domů. Plánovaná bytová výstavba ve městě je mimo kapacity udržitelného rozvoje. Rada města proto odsouhlasila pořízení Kontribuční smlouvy s developery, která se zabývá podporou občanské vybavenosti ze soukromého sektoru. Ve Svazu měst a obcí ČR připomínkujeme konsolidační balíček vlády a zákony vzhledem k rozpočtu a zájmům nejen Chlumce nad Cidlinou.

Městská policie řeší černé skládky a nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Snad pomůže výměna žlutých 120 litrových nádob na plast za větší 240 litrové v průběhu podzimu a osvěta, že vymáčknutím vzduchu z odpadu se rapidně sníží objem. Nepořádek patří do koše ne do přírody nebo na chodník.

Měření rychlosti s novým mobilním radarem probíhá na předem schválených úsecích preventivně pravidelně v různých dnech a časech. Stejně tak kontroly a hlídky řeší opakované přestupky ať v dopravě (parkování, jízda na kole po chodnících…) nebo pořádku. Snahou je bezpečné a čisté město pro nás všechny ráno, v poledne i večer. Přispěním jsou také kurzy první pomoci organizované na koupališti zdarma pro personál i veřejnost.

Pro zvýšení informovanosti bychom rádi umístili před radnici oboustranný elektronický panel – úřední desku. Zabýváme se také novými webovými stránkami města. Protože stávající grafik již nechtěl pokračovat v tvorbě Chlumeckých listů, mají jiný vzhled vydání a částečně i obsah, tak aby si každý našel něco ke čtení.

Snahou je vylepšovat chod města, tak aby se nám tu všem společně dobře žilo. Náměty vítáme. Popřejme si krásné léto, pohodové prázdniny či dovolené a na shledanou při dalších akcích pořádaných v našem městě.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook