Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Léto a prázdniny jsou časem dovolených, odpočinku a také setkávání. Máme možnost porovnávat kvalitu života v jiných částech republiky i světa. Naší snahou je vylepšovat chod města a podněty vítáme.

Již nyní vybíráme obnovu zimní výzdoby města. Nechali jsme si poradit od vás veřejnosti, co by se více líbilo. Rádi bychom ještě doplnili nasvícenou bránu na pěší zónu před chrám sv. Voršily směrem do náměstí.

Malým poděkováním pro dobrovolné hasiče z Chlumce nad Cidlinou, kteří několikrát v týdnu zasahují při záchraně zdraví a majetku nejen ve městě, ale i v blízkém okolí, je další etapa oprav zázemí hasičské zbrojnice.

Kurz první pomoci za hojné účasti veřejnosti proběhl zdarma na koupališti. Díky pánům doktorům Doležalovi a Hlaváčkovi.

Návštěva vedení města na skautském táboře v Břehách byla oživením. Vstupné v podobě melounové svačinky a sladkostí přišlo vhod. Debatovali jsme také nad rozšířením zázemí pro volnočasové aktivity.

Intenzivně se zabýváme plánovanou masivní výstavbou ve městě a možným skokovým nárůstem obyvatel. Kapacita občanské vybavenosti je limitována financemi. Diskutujeme nad výstavbou nové mateřské a základní školy se zázemím, nad parkovými úpravami ploch i nad rozšířením lékařské péče ve městě nebo nákupní zónou.

Do budoucna je potřeba řešit také narůstající dopravu. Zda zjednosměrněním vybraných ulic pro umožnění stání na komunikaci, placenými zónami nebo jiným omezením, ukáže čas.

Renovace chodníku v Žiželické ulici se protáhne až na hřbitov, kde doplníme také část zpevněného povrchu. Další projekty zpracováváme.

Královéhradecký kraj přispívá na opravu oken na základní škole půl milionem korun. Obnova povrchu komunikace od kolejiště k Fajnparku proběhne od září do listopadu v režii kraje. Termíny a objízdné trasy budou upřesněny. Stejně tak oprava mostku v Pamětníku. Tady bude potřeba delší čas. O objízdných trasách a podrobnostech vás budeme informovat, až obdržíme vyjádření zhotovitele.

V kategorii Stavební obnova chráněné stavby kraje bylo v letošním ročníku oceněno děkanství Chlumec nad Cidlinou v čele s panem farářem Vidourkem za opravu věže kostela sv. Voršily. Práce na chrámu z 16. století se přesouvají na loď.

S časovým předstihem se podařilo dokončit opravu tělocvičny v základní škole v ceně 10,8 mil. Kč (s dotací 5 mil. Kč). Nová podlaha, podhledy, plášť včetně oken, svícení…

Milí školáci, místo slavnostního otevření vás vyzývám na souboj v míčovém sedmiboji (hod na koš, kop na cíl, hod na cíl, florbalová střela na přesnost, trefa odbitím tenisovou raketou, lakrosovou holí a frisbee na cíl). Na trénink máte prázdniny. Po třídních kolech se potkáme na školním finále. Finalisty čeká sladká odměna a nejlepší získá míč starosty města. Troufnete si? Já ano.

Městská policie řeší opakovaně přestupky proti legislativě. Likvidace odpadu má svá pravidla včetně umístění do nádob. V případě naplnění kontejneru na tříděný odpad nevytvářejte černou skládku kolem. Vystavujete se postihu, místa jsou monitorována. Je možné využít jiný kontejner nebo sběrný dvůr, někdy stačí ovšem pouze uvolnit vhoz. Směsný odpad patří do černých nádob ne do barevných. Odpad z podnikatelské činnosti musí být likvidován v souladu s legislativou, ne odkládán na veřejná místa. Na úklid nepořádku z ulice, z přírody, odpadu z podnikatelské činnosti a komunálního směsného z nádob na tříděný odpad doplácíme navíc zbytečně všichni.

V průběhu podzimu vyměníme všechny 120litrové žluté nádoby na plast za větší dvojnásobného objemu. Pořízení je podpořeno z dotace. Podrobnosti k procesu výměny budou zveřejněny samostatně.

Přeji hezký zbytek léta.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook