Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Jaro je tady a je to příjemné. Inspiraci jsme nabrali při společenské akci v Klicperově domě. Pro pobavení jsme navštívili besedu s uznávanými fotbalisty Ladislavem Vízkem a Vladimírem Šmicrem. Klicperáci zahráli divadlo chorvatským Čechům v Daruvaru u Záhřebu a setkali se dokonce i s českým velvyslancem. Konec dubna patří tradici pálení čarodějnic u Smetanovy chaloupky s průvodem, hudbou i občerstvením. Skauti slaví sto let od založení a je vidět narůstající počet členů. Také oslavy jsou veliké. Je krásné číst zprávy o výhrách chlumečáků v soutěžích po celé republice. Hasiči uspořádali již 27. ročník soutěže o Chlumecký pohár za účasti týmů z širokého okolí. Připomenutí konce války proběhlo s vědomím bojů na Ukrajině. Dechový orchestr ZUŠ s úspěchem zahrál na pozvání paní senátorky Horské v zahradách senátu. Poděkování patří všem, kteří naše město reprezentují nebo se na veřejných akcích podílejí.

Vedení města předkládá zastupitelstvu plán investic. Zabýváme se výstavbou zázemí pro volnočasové aktivity. Po diskuzi s dobrovolnými hasiči, hokejbalisty a skauty je plánována první etapa v podobě skautského domu. Snažíme se o dotační podporu, která se spojuje s provozem dětských skupin. Národní sportovní agentura posuzuje dále žádost sokolů o opravy sokolovny. Zázemí pro knihovnu a muzeum lze rozšířit při rekonstrukci veřejných WC. Projekt protipovodňových opatření pro Lučice posuzuje expert. Dotační poradce hledá národní zdroje pro odkanalizování místních částí, bohužel částka je v řádu desítek milionů.

Rada města schválila firmu pro výměnu oken v bytovém domě ve Smetanově ulici. V ulici 9. května pracujeme na odizolování suterénu dvojdomu s nájemními byty. Vybíráme partnera pro opravu oken na základní škole a během prázdnin proběhne první část výměny elektroinstalace v Mateřské škole Beruška. Komise doporučila stavebníka pro výměnu povrchu vybraných chodníků. Příprava koupaliště na sezónu je v plném proudu a zároveň hledáme dodavatele nových nátěrů pro rok 2024.

Na kontrolních dnech v tělocvičně základní školy a v Říhově domě řešíme průběžně drobné problémy související s rekonstrukcí, abychom předešli možným komplikacím a dílo bylo hotové v co nejkratším termínu.

Městská policie řeší zvyšující se počet přestupků na jízdních kolech a koloběžkách při provozu na chodnících. Měření rychlosti projíždějících vozidel je prováděno nepravidelně na vybraných místech, stejně jako kontrola parkování. Zároveň se množí ničení městské zeleně a její krádeže. Komunální odpad do kontejnerů na tříděný odpad nepatří. Ztotožnění viníci jsou postihováni v souladu s legislativou. Chceme naše město čisté a bezpečné. Sekání trávy a řezání dříví je lépe vynechat v neděli a ve svátek pro čas klidu a odpočinku.

Chtěl bych popřát maturantům úspěšné zvládnutí zkoušek, dětem klidný závěr školního roku a nám všem hezký jarní čas.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook