Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,

v dubnu proběhly velké jarní úklidy nepořádku v okolí našeho města. Je smutné, kolik odpadu dokážeme vyprodukovat a ještě ho odhodit volně do přírody. Potěšující je ovšem zapojení široké veřejnosti do nápravy. Děkuji organizátorům a všem dobrým lidem, kteří se k úklidu přidali a i těm, kteří odpad třídí a likvidují tak, jak se má. Vždyť sběrných míst a odpadních nádob je rozmístěno v dosahu více než dost.

S pořádkem a bezpečností nás všech souvisí i rozšíření působnosti městské policie. Pravidelné kontroly a měření rychlosti je spojeno se zaváděním moderních aplikací a vybavení. Množí se i stížnosti na volné pobíhání psů v zámeckém parku a ničení majetku. Prostor je vlastníky monitorován a v součinnosti s policií jsou případy řešeny v souladu s platnou legislativou.

Rekonstrukce Říhova domu je v plném proudu, stejně jako oprava tělocvičny v základní škole. Ve škole dále připravujeme generální opravu oken na staré budově v ceně 5 milionů korun a rozšíření kapacity školní družiny. První etapa oprav elektroinstalace v Mateřské škole Beruška je odsouhlasena. Projektová dokumentace na přístavbu v Mateřské škole U Zámku je dokončena a čekáme na stavební povolení. Výměna rozhlasu v rámci dotačního titulu zdárně proběhla.

Vrásky nám přidělává finanční situace ve státě. Dotační tituly na velké projekty jako je například revitalizace sokolovny, stavba zázemí pro volnočasové aktivity, křižovatka Pražská – Kozelkova nebo kanalizace v Lučicích a Pamětníku jsou omezeny a my stojíme před rozhodnutím co budeme v rámci zeštíhleného financování preferovat.

Z vlastního rozpočtu realizujeme průběžně plošné opravy komunikací a chodníků, konkrétně chodníky v ulici Žiželická v úseku od křížení s ulicí Dvořákova ke hřbitovu, okolí Pomníku obětem 1. světové války, vnitroblok za papírnictvím a dlážděný chodník na hřbitově od rozlučkové síně k vsypové loučce. Rada města také odsouhlasila celkové odvlhčení dvou bytových domů v ulici 9. května.

Těší mě spousta společenských událostí ve městě. Za každého nového občánka jsme s jejich rodinami vysázeli strom. Alej třešní a slivoní u druhého kruhového objezdu směrem na Prahu se hezky plní. V krásném prostředí Klicperova domu jsme ocenili reprezentanty města za rok 2022. A že jich bylo, celkem 81. Jsme na ně náležitě hrdí, vždyť šíří slávu bez nadsázky do celého světa. Uznání zaslouží také trenéři, vedoucí, učitelé a funkcionáři za odváděnou práci. V kostelíku Nejsvětější trojice proběhla netradiční Velikonoční výstava. Mám radost z nápadů a nadšení pořadatelů a organizátorů. Zastupitelstvo města odsouhlasilo rozdělení navýšených dotací spolkům a organizacím. Snahou je podporovat aktivity v našem městě nejen pro děti a mládež. Ať se nám tu všem společně dobře žije.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook