Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,

každou volbou je společnost rozdělena. Přejme si slušnost, demokracii a dobrou náladu. Volba pana prezidenta nás nedělí na vítěze a poražené. Stále žijeme v jedné zemi a v jednom městě, tak ať se tu máme dobře.

Snad tomu přispějeme zkušebním provozem umělé plochy na bruslení. Led nám sice úplně nenahradí, ale alespoň pro děti je to příjemné zpestření prázdnin, školní výuky i odpoledního sportovního vyžití. Dospělí se baví Masopustem v Loretě. S průvodem, zábavou a ochutnávkou masných i pekařských výrobků z dílny SŠTŘ Nový Bydžov. Pro seniory je otevřen další semestr Virtuální univerzity 3. věku v Městské knihovně. Příjemný čas lze strávit i v divadle. Koncert ZUŠ patřil k povedeným akcím. Pochvalu posílám všem vystupujícím, pořadatelům a organizátorům dění v našem městě.

Na setkání se starosty z okolních obcí jsme probírali mimo jiné i projekt propojení cyklostezkami od severu k jihu. Pro nás to znamená hlavně úsek od Fajnparku do Pamětníku. Městem povedou cyklopruhy, kde ostatní doprava nesmí cyklistu ohrozit. Tam, kde komunikace není dostatečně široká signalizují řidičům piktogramy častý výskyt jezdců na kole. Značení je připravováno v ulicích 9. května, Nádražní a Vrchlického. Dále pak s rekonstrukcí komunikací Kozelkova, Rooseveltova a výhledově i přes nebo okolo náměstí.

Ředitelství silnic a dálnic ČR podalo podnět k Magistrátu města Hradec Králové, ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II/611, II/327, III/32736, II/323, II/324 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, Nové Město, Roudnice a Hradec Králové. Důvodem je místní úprava provozu v rámci omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici vedoucí od Hradce králové přes náměstí na Prahu. Cílem návrhu je zamezení nadměrného zatížení od těžké tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun, která s ohledem na vysokou intenzitu způsobuje soustavné poškozování vozovek nižších tříd a dále nadměrně zatěžuje okolí emisemi, hlukem, prachem a otřesy. Návrh slouží k omezení zbytné nákladní dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v dotčených městech a obcích. Dopravní značení je instalováno s dokončením na jaře letošního roku. Kontrola dodržování omezení je dále na policii.

Dalším tématem jsou sociální služby. Již nyní funguje terénní či pobytová pečovatelská péče zajišťující pomoc seniorům mimo domovy důchodců. Využít lze nejen v pracovní dny, ale po domluvě na telefonu 731 186 412 i večer nebo o víkendu. Rozšíření zázemí je spojeno s dostavbou Říhova domu na konci letošního roku pro denní stacionář.

Rada města odmítla návrh České pošty na přestěhování zaměstnanců zajišťujících doručování zásilek z provozovny v Chlumci nad Cidlinou do objektu pošty v Novém Bydžově.

Nově spuštěný platební portál na webových stránkách města umožňuje úhradu poplatků z pohodlí domova platební kartou nebo z bankovního účtu.

Zamýšlené výstavba třetího nákupního centra za kruhovým objezdem směrem na Prahu je nyní odložena pro nezájem developera. Naopak stavba vysílače pro vylepšení mobilního signálu v prostoru nádraží je v očekávání stavebního povolení. Zastupitelstvo města schválilo prodej tří parcel za stavebninami a jedné v Mládežnické ulici formou dražby s vyvolávací cenou 2 700 a 2 500 Kč za m². Více o podmínkách prodeje najdete na úřední desce.

Společně se starostou Sboru dobrovolných hasičů Michalem Bereščákem jsme ocenili za práci a dlouholetou činnost pro naše město pány Josefa Bečku, Jiřího Končického, Václava Zborníka, Milana Kozáka a Václava Hanuše. Zároveň jsme poděkovali hasičům z výjezdové jednotky za obětavost a nasazení při nehodách, požárech a dalších činnostech zajišťujících bezpečnost.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook