Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Ještě před koncem roku jsme vypravili do společenského života holky a kluky z tanečních kurzů. Závěrečný Věneček byl malým kouzlem, když se ze slečen a mládenců stali princové a princezny s vybraným chováním. Společně s rodiči a prarodiči jsme pyšní na tento zázrak z rukou tanečních mistrů Prouzových a jejich spoluorganizátorů. Přejeme mladým tanečníkům ať do tance i do života vykročí vždy tou správnou nohou.

Setkání na vánočních trzích přineslo trochu klidu a spoustu přání zdraví, štěstí a pohody. Kdo chtěl, odnesl si od skautů betlémské světlo, něco dobrého i pár dárků či zážitek z hudebního vystoupení, pobavení pionýrů a představení otužilců. Děkuji spolupořadatelům a těším se na další povedené akce. Již 11. února nás čeká masopustní průvod a zabijačka v Loretě.

Malý dárek a návštěva v domovech důchodců jistě potěší. Menší děti ze škol si vyslechnou zajímavá vyprávění a svou živelností rozveselí všední dny. Propojení všech generací má smysl.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města. Představme si hlavní záměry pro rok 2023:

– dokončení rekonstrukce Říhova domu pro denní stacionář se zahradou a parkováním, klub důchodců, víceúčelový sál a moštárnu,

– vylepšení prostor pro sportování dětí ve velké tělocvičně základní školy a multifunkční využití sokolovny s dotační podporou státu,

– oprava oken na základní škole a elektroinstalace v Mateřské škole Beruška ve dvou etapách,

– investice do nájemních bytů, zdravotního střediska a hasičské zbrojnice,

– opravy chodníků a komunikací, světelná křižovatka Pražská – Kozelkova,

– obměna rozhlasu, kamerového systému, modernizace veřejného osvětlení a zavedení fotovoltaiky na veřejných budovách,

– podpora kultury, sportu, volnočasových aktivit a spolkové činnosti (navýšení dotační podpory o 500 tis. Kč a výstavba zázemí),

– pomoc příspěvkovým organizacím (základní škole, mateřským školám, základní umělecké škole, domu dětí a mládeže, školní jídelně) a organizačním složkám města,

– příprava pozemků pro bydlení (Kladruby, Skalka, Krašov).

Čeká nás spousta práce při přípravě projektových dokumentací, získávání stavebních povolení a shánění financí. Jsme na to však celý tým lidí a jsem rád za spolupráci. Ať se vše dobře daří.

Popřejme si nejen v novém roce hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v životě a dostatek času pro své blízké, rodinu a přátele.

Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook