Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Jaro nás láká do přírody. Neměli bychom se chovat tak, že se nás stav životního prostředí netýká. Během dvou víkendů v rámci akce Ukliďme Chlumec sebrali dobrovolníci 60 pytlů odpadků. Děkuji účastníkům a pořadatelům Vráťovi Applovi za místní skauty a Luboši Kholovi za hledače „kešek“. Na technických službách je pak nezanedbatelná součinnost.

Dohromady s obcí Nepolisy a MAS Společná Cidlina zadáváme projektovou dokumentaci na cyklostezku směrem na Nový Bydžov. Vyhlásili jsme soutěž na stavitele zázemí pro volnočasové aktivity Na Hatích (realizace je v plánu od podzimu 2024 do jara 2026) a křižovatku Pražská – Kozelkova (realizace podzim 2024). Bohužel nás zároveň s tím čeká dopravní omezení zasahující větší území města. Za výsledek to ovšem stojí. Přispějeme k plynulosti a bezpečnosti dopravy na frekventovaném úseku v blízkosti základní školy. Znovu jsou otevřeny veřejné toalety proti knihovně. Zde došlo k podstatnému zmenšení sociálního zázemí a využití prostor pro sklad. Oprava oken na základní škole pokračuje podle plánu. Přípravy k instalaci fotovoltaiky na vybraných veřejných budovách a výměna druhé poloviny lamp veřejného osvětlení za led svícení také.

Hledáme cestu k dalším dotačním titulům, konkrétně na stavbu pro dětskou skupinu v areálu MŠ U Zámku, standardizaci územního plánu, rekonstrukci komunikace Rooseveltova a výměnu technologie ve školní jídelně včetně stavebních úprav. Dobrou zprávou je spoluúčast kraje a města na opravách sokolovny. V poměru jeden milion kraj a čtyři město je to dostatečná částka na výměnu topení a vzduchotechniky v hlavním sále.

Zdvojkolejnění tratě se posouvá ve zpracování dalšího stupně projektové dokumentace s realizací v letech 2027 – 2030. Začne se budovou nádraží a končí se úplnou roční uzavírkou tratě pro finalizaci provozu.

Avizovaná plošná deratizace kanálů se z důvodu nepřízně počasí posunuje o měsíc.

Protidrogový vlak v Chlumci byl silný a poučný zážitek. Krabička cigaret denně stojí 54 tisíc Kč za rok. S alkoholem se běžně setkávají i děti, později i s návykovými látkami. Řízení vozidla pod jejich vlivem je dalším problémem ve společnosti. Následuje havárie, soud, vězení. Závislost a chybí peníze. Řešením jsou krádeže, loupež, prostituce. Příběh končí smrtí nebo lépe zbavením se závislosti. Vzhledem k prevenci a informovanosti rozhodla rada města o objednání služby a dofinancování více než poloviny nákladů. Přidanou hodnotou jsou informace získané z dotazníků i následná spolupráce s policií.

Mrzí mě hloupá nekonstruktivní kritika od pár lidí, která plyne z povrchnosti a neznalosti. Vítám zapojení se do dění ve městě a přínos ke společnému žití v našem městě. Přeji si vítězství rozumu.

Ocenění reprezentantů města proběhlo v krásném prostředí Klicperova domu za velkého zájmu. Obdivujeme ty, co dokáží víc než ostatní a s uznáním se skláním všem, kteří je na jejich cestě vedou a podporují.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook