Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Jaro je tu. Maminkám, babičkám a ženám jsme poděkovali za lásku, péči, starost a popřáli klid, pohodu, zdraví. Jsme rádi, že je máme. Dalším milým svátkem jsou Velikonoce s tradicemi a výstavou v kostelíku, plnou neotřelých nápadů Heleny Krátké a pracovníků muzea. Divadlo, kultura i sport nabízí hromadu příležitostí. Již jste viděli zajímavá díla žáků ZUŠ v knihovně?

Při vítání jsme nejmladším občánkům do kolébky popřáli jako sudičky, aby je měl vždy kdo obejmout, věnoval jim čas a aby vyrůstali v radosti a ve zdraví.

Těší mě zájem o „Ukliďme Chlumec“ v rámci sběru odpadků po celé republice. Přál bych si nenacházet v přírodě zbytečně tolik nepořádku, řadíme se přece k lidem rozumným.

Setkáváme se na více úrovních s veřejností i odborníky a diskutujeme nad rozvojem našeho města. Sbíráme náměty, nápady, připomínky a občas dokonce i pochvaly k vylepšení chodu. Ze schůze zahrádkářů vznikla myšlenka ochutnávky domácích vín a pálenek, ke zpestření některé z tradičních akcí. Stejně jako si pochvalujeme Chlumecký masopust s dobrotami ze zabíjačky nebo na kotlíku všemožné druhy gulášů, stojí za úvahu i tato inovace.

Při veřejném projednání žádostí o dotace právě tak přicházejí nové podněty a je příjemné poslouchat kolik elánu a energie je v lidech kolem nás, kteří organizují, vedou, plánují víc než pro sebe, tak pro druhé. Také letos rozdělíme 1,8 mil. Kč na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit. Další miliony pak na správu, údržbu a vylepšení majetku.

Vytváříme informační systém vázaný na nové webové stránky. Osobní přenos informací je však nenahraditelný a třeba takové povídání s panem Pavlem Baldíkem o historii osídlení Chlumce, má jistě své kouzlo. Důkazem je široká účast veřejnosti na komentované procházce nejen po stopách starého vodního hradu.

S místními významnými zaměstnavateli jsme si představili vzájemné projekty a pokračovali ve spolupráci s Czech Investem včetně dotačních odborníků. Nová pracovní místa, pokud mají vznikat, by měla být zaměřena na chlumečáky a ne na agenturní zaměstnance. Stejně tak výrobní podmínky (hluk, prach, doprava) nesmí významně omezit stávající obytné zóny.

V rámci Svazu měst a obcí připomínkujeme legislativu státu. Vrásky nám dělá zavedení zpětného výkupu plastových lahví. Vykoupený obal se musí skladovat, rozemlít a přetvořit na nový výrobek. Použitelnost je odhadovaná na relativně 5 krátkých cyklů s vysokými náklady. Dalším tématem je nový stavební zákon a rychlost povolování staveb. Stavební úřad je v Chlumci nad Cidlinou zachován, ovšem počet žádostí a zákonné limity jsou vysoké.

Zásady spolupráce s investory přináší první dohody, a tedy i možnosti financování projektů z jiných zdrojů. Intenzivně řešíme otázku počtu míst v základní škole. Zda stavět novou moderní školu například s rozšířenou výukou jazyků, počítačové gramotnosti nebo sportu na louce mezi Občanským centrem a sběrným dvorem či přistavovat k již tak ohromné stávající budově nové učebny. Otázkou zůstává financování ze spádových obcí, státu nebo i soukromého provozovatele.

Zvu vás k návštěvě protidrogového vlaku v pondělí 8.4. 2024 na chlumecké nádraží. Městská rada rozhodla o dofinancování více jak poloviny nákladů, jako vklad do prevence a poučení.

Plánujeme otevření koupaliště na půli června, kterému předchází nový nátěr tělesa bazénu. Příprava hudebního léta je v běhu a těšíme se na zveřejnění interpretů. Jistě to bude další skvělá příležitost k vyžití v našem městě.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

 

 

 

 

 

Komentáře Facebook