Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Pořadatelé kulturních, sportovních i společenských akcí se činí a město skvěle ožívá. Díky.

Čarodějnice se sešly už odpoledne v denním stacionáři v Říhově domě, kde opekly vuřty a ochutnaly s klienty cukroví. Společně s mažoretkami a orchestrem proběhl největší rej u Smetanovy chaloupky pod dohledem našich hasičů. Hlavním organizátorem byli místní skauti, kteří připravili bohatý program i možnost občerstvení. Společně se zástupci spolků a organizací jsme uctili padlé a hrdiny 2. světové války. Bohužel v kontextu ruské okupace Ukrajiny je oslava Dne vítězství hořká. Šampionát mažoretek v Chlumci nad Cidlinou přinesl medaile v každé kategorii. DDM Judo klub uspořádal přátelská utkání ve Slavíčkově hale. Mladí hasiči zápolili o Chlumecký pohár. Ve fotbalovém areálu nastoupily reprezentace žen Švédska, Lotyšska a Česka do 16 let. KČT nás pozval na Putování okolím Chlumce nad Cidlinou pěšky i na kole. Vernisáž, koncerty i představení ZUŠ přinášejí radost. Fungují i další sportovní oddíly, spolky, organizace, kultura, je to moc fajn.

Na protidrogový vlak navazuje následný program s přednáškami o právním povědomí a vyhodnocení dotazníkového šetření za účasti městské policie.

Při plošné deratizaci kanálových vpustí ve městě je možné objednat za úplatu i návnady pro soukromé objekty u firmy derapo.cz nebo jiné.

Vyjednávání s investory o příspěvcích na občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu je v plném proudu. Cílem je udržitelný rozvoj města a vylepšení podmínek k žití nás všech. Podmínkou rozšíření průmyslu v regionu je vyřešení dopravy.

Bohužel s plošným zdražováním je navýšena i spoluúčast zákazníků SENIOR TAXI na 30 Kč za jízdu. Doplatek města je i tak takřka dvojnásobný podle ujeté vzdálenosti.

Maminkám jsme poděkovali za jejich starost a péči. Kdo si nevzpomněl, má příležitost každý den.

Generální oprava koupaliště spočívající v nátěru tělesa bazénu je hotova. Spolu s Chlumeckým hudebním létem je to skvělá příležitost pro letní měsíce a vyžití všech generací.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook