Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Loňský rok se nesl v pracovním duchu a povedla se spousta věcí:

– dokončení rekonstrukce Říhova domu pro denní stacionář se zahradou a předpolím včetně parkování a zeleně s dotací,

– vylepšení prostor pro sportování dětí ve velké tělocvičně základní školy s dotací,

– první fáze oprav oken na základní škole s dotací a výměna elektroinstalace v Mateřské škole Beruška,

– investice do nájemních bytů, zdravotního střediska a hasičské zbrojnice,

– opravy chodníků a komunikací,

– obměna rozhlasu a modernizace první poloviny veřejného osvětlení s dynamickým nastavením svícení (v různou noční dobu se mění intenzita světla) s dotací, instalace oboustranné elektronické úřední desky s informačními plochami,

– pořádání tradičních kulturních a sportovních akcí, zavedení Masopustu.

Překvapující zprávou je výše částky, která přišla v roce 2023 do městské pokladny v rámci dotačních titulů. Jedná se takřka o 30 % všech příjmů, i díky tomu jsou finance stabilizované a v dobré kondici i do budoucna. Chlumecké hudební léto navštívilo takřka 5 tisíc návštěvníků a Klicperův dům pak za celý rok bezmála 10 tisíc diváků. Spolky a organizace byly podpořeny včetně projektů více než 3 miliony Kč. Senior TAXI uskutečnilo přes 150 jízd. Děkuji kolegům, partnerům i všem dobrým lidem za spolupráci.

Pro letošní rok je velkým záměrem výstavba zázemí pro skauty a nového pavilonu v areálu Mateřské školy U Zámku s výhledem provozu dětských skupin s podporou MPSV. Společně s TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou připravujeme dílčí renovaci sokolovny. Čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dofinancování rekonstrukce světelné křižovatky Pražská – Kozelkova a zavedení fotovoltaiky na vybraných veřejných budovách města. Výměna kamerového systému nás nejspíš čeká z vlastních prostředků. Úprava veřejných WC částečně i na sklad pro knihovnu již započala. S panem doktorem Wiendlem spolupracujeme na výstavbě nové ambulance v Sadové ulici. Nový investor projevil zájem o koupi pozemku u druhého kruhového objezdu směrem na Prahu pro výstavbu maloobchodního centra (Retail parku), kde hlavními nositeli služeb a nabídky mají být – Potravinářský řetězec BILLA, drogerie, textil/móda, elektro, bytové vybavení, Pet shop, občerstvení atd. Aktualizace inventarizace zeleně nám napoví, kde revitalizovat, nebo třeba začít s tvorbou nových odpočinkových zón. Příkladem je travnatá plocha U Starého hradu, kde je již zadána studie provedení parku.

Velkým úkolem je zavedení investičních příspěvků od stavebníků pro budování a zkapacitnění občanské vybavenosti (školská zařízení, zázemí pro volný čas, zdravotnictví, kulturu a sport) a technické infrastruktury (komunikace, chodníky, parkoviště, vodohospodářské stavby) tak, aby životní úroveň nás starousedlíků netrpěla na úkor nových přicházejících obyvatel. S nuceným intenzivním rozvojem města souvisí i posouzení dopravy a zavedení opatření.

Vklady do vodárenské infrastruktury jsou enormní, po posílení zdrojů pitné vody, zkapacitnění vodojemu Na Františku a úpravny vody v Palackého ulici nás potká postupná renovace řadů a výstavba nové větší čističky odpadních vod. Budování kanalizace v místních částech Lučice a Pamětník čeká na možné pokrytí částí nákladů státem.

Bohužel záměrů je více než peněz a jsme nuceni pečlivě zvažovat priority s ohledem na širokou potřebnost. Získávání dalších zdrojů prostředků není nutné, ale přímo nezbytné.

Popřejme si do dalšího roku životní energii, klid, spokojenost, hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti, ať nejsme sami a máme vždy koho obejmout.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook