Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Prožíváme čas adventní, někdy ve shonu vánočních příprav, snad ovšem více s radostí a očekáváním Ježíška.

Předčasným dárkem je slavnostní otevření Říhova domu pro denní stacionář se zahradou, víceúčelovým sálem a prostorem pro moštárnu. Za účasti významných hostů a široké veřejnosti jsme hovořili o potřebnosti takových zařízení a rozšíření nabídky sociálních služeb v blízkém okolí.

Zastupitelstvo rozhoduje o zásadách dalšího rozvoje města. Byla schválena studie zastavěnosti území po Resonanční pile za podmínek regulace počtu nových obyvatel, funkčního využití území a řešení dopravy nejen v tomto místě, ale i v širším okolí. Novinkou bude příspěvek stavebníka na občanskou vybavenost a infrastrukturu. Zajištění nové kapacity míst v základní škole, mateřské škole, prostor pro volný čas, sport, zábavu nemá přijít na úkor snížení úrovně žití stávajících obyvatel. Bohužel se zvýšením nákladů na odpady a skládkovné dochází k mírné úpravě poplatků. Jedná se o 0,10 Kč na litr, což činí náklad 6 Kč měsíčně na občana. Celková úhrada za likvidaci nepořádku činí 10 mil. Kč, zhruba polovina je dotována z městského rozpočtu.

Setkáváme se na více místech. Diskutujeme o problémech místní správy s vámi na jedné straně a odpovědnými činiteli ČR na straně druhé. Potěšující jsou pak akce, kde je vidět zájem, práce, snaha o vylepšení chodu našeho města.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se zapojila do cvičení při hašení výškové budovy. Vyhlášení výsledků Klicperova Chlumce se neobešlo bez dojetí z udělení cen. Den válečných veteránů a připomínka historických milníků lidstva je pro poučení do budoucna nás všech. Mír, svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Příběhy pamětí národa zachovají vzpomínky na lidské osudy i dobu.

K začátku adventu patří tradičně rozsvěcení náměstí, letos obohacené o novou výzdobu. Na závěr tanečních lekcí se stal malý zázrak, kdy z culíkatých holek a střapatých kluků manželé Prouzovi vykouzlili krásné princezny a urostlé prince. Pyšným rodičům nezbývá než široce otevřít náruč, aby dětem byli oporou a nejlepšími přáteli na cestě k dospělosti. Potěšením pro seniory a pečovatelky je každoroční návštěva vedení města v domově důchodců. Darovaná květina a pohlazení je malou radostí všedních dní. Zpívání koled spolu s celým Českem potěší nejen děti. Trhy na náměstí s překvapením otužilců a hudebním představením zase dospělé. Jsem rád, že jsme městem pro všechny generace.

Za celý rok skvělé spolupráce s pokorou a úctou děkuji kolegům ze zastupitelstva i úřadu, partnerům města a všem dobrým lidem, kteří často nezištně pomáhají vylepšovat dění v našem krásném Chlumci nad Cidlinou. Víc než z materiálních hodnot, těšíme se ze společnosti svých blízkých, rozzářených očí dětí pod vánočním stromečkem, ze zdraví, toho nejcennějšího vlastnictví. Buďme vděční, za to, co máme a pomáhejme, je-li to v našich silách. Tím nejvzácnějším dárkem, který můžeme věnovat, je náš čas. Přeji Vám klid, pohodu a spokojenost.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook