Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Poslední čas je ve znamení intenzivní práce při skladbě rozpočtu města na příští rok. S tím souvisí projekční příprava akcí, výběrových řízení a zajištění financování včetně dotačních titulů. Z hlavních akcí je v plánu:

– dokončení oprav oken na základní škole s dotací kraje a úprava předpolí ve Smetanově ulici,

– přístavba Mateřské školy U zámku pro 48 dětí s dotací na dětské skupiny,

– výměna zbytku elektroinstalace v Mateřské škole Beruška,

– výstavba nového zázemí pro volnočasové aktivity Na Hatích – 1. etapa včetně napojení na infrastrukturu,

– obměna kamerového systému,

– nátěr tělesa bazénu koupaliště,

– výměna druhé části lamp veřejného osvětlení a fotovoltaika na vybraných veřejných budovách s dotací na úspory energií,

– opravy vybraných komunikací, chodníků a zpevněných ploch s dotací Státního fondu dopravy a infrastruktury,

– příprava parcel na Krašově.

Na zastupitelstvu města byl představen návrh využití prostoru po Resonanční pile v ulici Boženy Němcové. Se zastupiteli a starosty z okolních obcí jsme diskutovali o možnosti rozšíření školských zařízení zde či v jiných částech města. Řešili jsme počet nových obyvatel spojených s plánovanou zástavbou a potřebu navýšení kapacity čističky odpadních vod a dopravní infrastruktury. Ve hře je finanční příspěvek investorů na infrastrukturu a občanskou vybavenost města. Kalkulace počítá s investicemi v řádu 300 mil. Kč v horizontu 10let.

Nákup energií na burze ve spolupráci se Společnou Cidlinou generuje úsporu na energiích pro město a s ním spojené organizace 3 miliony Kč ročně. Zafixováno máme i pro příští rok.

Při vítání nových občánků našeho města jsme popřáli hlavně zdraví, lásku svých nejbližších a spokojenost v celém životě. Tradiční sázení stromů proběhlo u Říhova domu, kde jsme si představili nové prostory denního stacionáře, a také v aleji u kruhového objezdu směrem na Prahu.

V životě ani na divadle není malých rolí a každý máme své místo. Za svoje role byl i k životnímu jubileu oceněn Jarda Hlídek. Je radost rozdávat radost při divadelních představeních Klicperova Chlumce nebo na Galavečeru ZUŠ. Tradiční posvícení obohatila krásná výstava chovatelů. Benefiční koncert na podporu oprav kostela Svaté Voršily je jeden z mála kroků k získání prostředků, ke kterým se přidává i město.

Vánoce se blíží. Tradiční rozsvěcení náměstí proběhne v neděli 3. 12. od 17 hodin s nově nazdobeným vánočním stromem a světelnou bránou. Ve středu 13.12. od 17 hodin si u Klicperova domu zazpíváme koledy spolu s celým Českem. Vánoční trhy budou i letos s malým překvapením od místních otužilců v neděli 17.12. 2023. Těšíme se na společná setkání.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook