Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

v květnu jsme na slavnostním Uvítání našich nových občánků poděkovali maminkám za zrození nového života, starost a péči o rodinu. Přivítali jsme dvacet čtyři holčiček a devatenáct chlapců. Sešli jsme se takřka po roce. Nejstarší děti se již přibatolily s rodiči za ruku a při proslovu nám roztomile skákaly do řeči. Kulturní program dětí z mateřské školy sice upoutal pozornost batolat, avšak už při fotografování nechtěli caparti pózovat, jak si všichni přáli. Do kolébky bych jim popřál jako sudička ke zdraví i lásku svých blízkých. Otevřenou náruč a možnost se opřít o někoho, kdo je nezklame. Chcete-li věnovat něco opravdu cenného, věnujte svůj čas. Na podzim je plánována společná výsadba ovocných stromů podél polních cest, aby s dětmi stromy rostly.

Svátkem Dne osvobození si připomínáme významný milník z naší minulosti. Je důležité vzpomenout na historii a osobnosti, na které jsme hrdí, ale i na lidská zvěrstva pro poučení a neopakování chyb. Za každou pomoc se sluší poděkovat, vždyť v jednotě je síla. Ovšem nezapomínejme, že jsme suverénní národ s platnými zákony a právy. Budoucnost máme ve svých rukou.

Z investičních akcí nás přes prázdniny čeká dokončení oprav ve Slavíčkově hale. Velkou investicí je i zkapacitnění základní školy, kde se upraví učebny a zázemí po speciální a praktické škole. Dožilé skateboardové překážky u školní jídelny nahradí moderní betonové hřiště s certifikátem bezpečnosti (vizualizace je na obrázku v příloze). Jednou z posledních ulic bez zpevněného povrchu je komunikace Na Františku. Obyvatelé z této části musí strpět dopravní omezení při celkové rekonstrukci v termínu červen až listopad 2021. Dopravní omezení nás trápí i ve městě, kde společnost ČEZ překládá vrchní vedení do země. Zlobíme se a urgujeme uvedení cest a chodníků do původního stavu.

Na základě přezkoumání celoročního hospodaření města za rok 2020 nezávislým auditorem schválilo zastupitelstvo závěrečný účet bez výhrad. Výsledek je příznivý, příjmy převýšily výdaje a přebytek tak lze zapojit do rozpočtu letošního roku. Odložení financování některých akcí na letošní rok souvisí s pandemií a prodloužení získání stavebních povolení. Transparentní rozpočet lze pohodlně sledovat na webových stránkách města. Přes všechny potíže se podařilo získat nemalé finanční prostředky z evropských, národních i krajských fondů. Za výsledky práce stojí celý tým lidí. Děkuji za spolupráci a náměty k dalšímu rozvoji našeho města.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook