2 otázky pro… Bc. Petra Kalouse, vedoucí OO PČR Chlumec nad Cidlinou

dav

V průběhu krátkého povídání s osobnostmi spjatými s Chlumcem nad Cidlinou bychom Vám rádi přiblížili jejich názory, přání a pohled na svět. Vnímáme je jako důležité a inspirující podněty pro každodenní práci v našem městě. Velmi nás těší, že pozvání přijal i Bc. Petr Kalous, vedoucí OO PČR.

Ahoj Petře, známe se spoustu let a mě zajímá Tvůj pohled na kriminalitu v našem městě, jak předcházet rizikům a případně vylepšovat bezpečnost v dnešní době?

Co se týká bezpečnosti a kriminality v rámci našeho oddělení, tak se můžu relevantně vyjádřit k posledním osmnácti letům, které zde sloužím. Z počátku byl počet evidovaných trestných činů 220 – 330 ročně a z toho byly dvě třetiny trestných činů proti majetku. Mezi tyto patří hlavně krádeže, zpronevěry, podvody, poškození cizí věci a mnoho dalších. V posledních čtyřech letech se dostaneme v průměru na 104 trestných činů za rok, z čehož je třetina majetkových. Tato kriminalita se nejvíce dotýká poškozených, a proto jsme rádi, za tento velký pokles, který má několik příčin. Mezi ně patří zavedení kamerového systému v našem městě. Systém se stále zdokonaluje a pomáhá nám při objasňování protiprávních jednání. Děkuji za ochotu místním městským strážníkům, které někdy vytáhneme i z postele, aby se zhlédly záznamy, které nám již mnohokrát pomohli dopadnout pachatele. Další příčinou byly změny týkající se provozování sběren odpadů, zvýšená prevence při výkonu naší služby i zvyšující se životní úroveň. V porovnání s jinými okresy nebo kraji je kriminalita u nás celkem v přijatelných mezích. Samozřejmě je tu ještě tzv. latentní, tedy skrytá kriminalita, která není zanesena v oficiálních statistikách, ale ta je bohužel všude.

Jak předcházet rizikovým situacím, je nekonkrétně těžké radit. Každá situace je jiná a záleží vždy na zúčastněných, co sledují svým jednáním a v jakém jsou rozpoložení. Obecně platí, že když se někdo dostane do situace, ve které hrozí nějaká eskalace násilí, je lepší se pokusit věc vyřešit v klidu, ale vždy to nejde. Myslím si, že v rámci našeho obvodního oddělení nejsou žádná riziková místa, kam by se měl někdo bát vkročit. Samozřejmě potulovat se po nocích a potkávat osoby, které jsou pod vlivem čehokoliv, nebude asi nejbezpečnější, ale těmto situacím se dá lehce předejít vlastním zodpovědným chováním. Co se týká činnosti našeho oddělení, tak pro bezpečnost a prevenci ve městě a okolí by bylo nejlepší mít kolegy v hojném počtu, řádně vyškoleny a vycvičeny. O to se snažíme, ale ne vždy jde vše tak, jak by si člověk přál. Spolupráce s místní městskou policií je bezproblémová, komunikujeme a spolupracujeme spolu skoro denně. Doufám, že to kolegové vidí obdobně. Co se týká dopravy a dopravních nehod, tak po dokončení dálnice D 11 do Hradce Králové se výrazně snížil počet dopravních nehod a dalšího zlepšení dopravní situace se dočkáme v prosinci letošního roku, kdy by měla být dálnice zprovozněna až do Jaroměře.

Čím „dobíjíš baterky“, máš návod jak si vyčistit hlavu a udržet se při zdraví?

Jako amatérský sportovec jsem se v minulosti několikrát zúčastnil Chlumeckého triatlonku  a vždy jak se blížil jeho termín, tak jsem se snažil více hýbat, což mně prospívalo. Po několika zraněních se ze mě stal spíše sportovec teoretik a nyní se občas projedu na kole nebo si zaplavu v bazénu. Abych si udržel zdraví, tak se již po hlavě nevrhám do žádných větších sportovních výkonů a jdu na vše s policejní rozvahou. Rád si posedím s rodinou, příbuznými, kolegy nebo přáteli. S kolegy si občas zavzpomínáme na to, jak se chytal lev a tygři nebo nedávno nandu. A nesmím zapomenout na naši zahrádku, kterou stále zvelebuje moje žena a má neustále nové a nové nápady, kterými bych si hlavu mohl vyčistit.

Bc. Petr Kalous

Petře, děkuji za rozhovor a čas. Jsem rád, že máme v Chlumci nad Cidlinou jak městskou tak státní policii. Popřeji, co nejméně zákroků a pevné zdraví.

Mgr. Vladan Kárník

Komentáře Facebook