Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

vládní opatření se neustále mění a těžko se s nimi srovnáváme. Upínáme se ke zbývajícím hodnotám a vyhlížíme změnu k lepšímu. Pozitivní jsou snad informace k rozvoji našeho města.

Probíhají výběrová řízení na zhotovitele:

– úpravy ve Slavíčkově hale (realizace duben – září 2021, rozpočtová cena je 8,9 mil. Kč, přiznaná dotace je ve výši 4,8 mil. Kč),

– komunikaci Na Františku (rozpočet 8,9 mil. Kč, zároveň žádáme o dotaci 6,2 mil. Kč),

– dopravní terminál u nádraží (první etapa ve formě parkoviště u železniční trati – začátek červen 2021, celkový rozpočet je 32 mil. Kč, schválená dotace je 28 mil. Kč).

Žádosti o dotace jsou zpracovávány na:

– křižovatku ulic Havlíčkova – Kozelkova,

– přechod u PENNY Marketu,

– tělocvičnu ZŠ,

– úpravy radnice,

– výměnu bezdrátového rozhlasu,

– obnovu aleje lip v Žiželické ulici ke hřbitovu,

– veřejné osvětlení cyklostezky do Kladrub podél I/11,

– oprava povrchu chodníku v Lučicích od zastávky autobusu směrem k Pamětníku,

– opravy sokolovny (žadatelem je TJ Sokol Chlumec n. C.).

Probíhá výběr projektanta na zasíťování a parcelaci na Krašově. Zde se ve dvou etapách rýsuje možnost masívní výstavby rodinných domů. Pokračují práce na projektové dokumentaci kanalizačního a vodovodního řadu pro 3 stavební parcely v Kladrubech za stavebninami. Nezahálí ani soukromí investoři a vznikají bytové jednotky na více místech ve městě.

Dokončují se projekty:

– oprava chodníku v Rooseveltově ulici od Dvořákovy ulice až po provozovnu pana Krajzla

– záměr světelného dopravního řízení Kozelkova – Pražská,

– úprava Smetanovy ulice,

– rekonstrukce mostů a propustku v Lučicích,

– rozšíření parkoviště Družstevní,

– přemístění autobusové čekárny v Lučicích.

Projekční kancelář RECPROJEKT jedná s majiteli nemovitostí v místních částech Lučice a Pamětník o možnosti připojení na veřejnou kanalizaci.

Probíhají urgence k vyjádřením příslušných úřadů na akce:

– výstavba bytových domů v území U starého hradu,

– bytový dům a zázemí společnosti VERA v prostoru po bývalém kravínu v ulici Komenského,

– možná zástavba soukromých vlastníků Na Františku,

– úprava předpolí hřbitova,

– protipovodňová opatření,

– oprava Říhova domu na denní stacionář a multifunkční sál,

– rekonstrukce komunikace V Lipkách.

Pracujeme i na dalších podnětech, zmíním:

– navýšení kapacity základní školy,

– výměna oken staré budovy ZŠ,

– obnova skateparku u ZŠ,

– opravy v mateřských školách,

– opravy bytových domů,

– úprava interiéru zdravotního střediska,

– úprava veřejných WC,

– nátěr koupaliště,

– terénní úpravy skládky Kladruby,

– oprava chodníků v ulicích Chvojkova a Tylova, Sadová – Krkonošská, Kollárova, Selských bouří, Klaretova, Na Lukách, Na Vinici, Říhova…,

– prodloužení chodníku směrem k Olešnici,

– zpevnění chodníků na hřbitově,

– výměna povrchu vozovky v křižovatce Havlíčkova – Komenského, zpevněný povrch ulice Na Valech, oprava Průmyslové komunikace,

– pokračování oprav řízených krajem na silnici 327 vedoucí od železničního přejezdu k Fajnparku.

Jsme rádi za investice kraje do poslední zmíněné komunikace číslo 327 na Nový Bydžov, ovšem etapizace nám všem přidělává vrásky v dopravních omezeních a nutnosti objížděk.

Děkuji za spolupráci i náměty.

Poklonu a obdiv skládám všem pečujícím o druhé.

 

Přeji pevné zdraví a víru v lepší zítřky.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

 

Dopravní omezení směrem na Nový Bydžov:

V období od 6.4.2021 do 6.6.2021 bude uzavřena komunikace II/327 v úseku Desta – Nepolisy. Objízdná trasa pro nákladní automobily bude vedena přes Dlouhopolsko a Městec Králové, pro osobní automobily pak přes Nové Město – Písek – Mlékosrby a Nepolisy (Zadražany).

Od pondělí 29.3.2021 do čtvrtka 1.4.2021 bude uzavřen pro veškerou silniční dopravu železniční přejezd v Chlumci nad Cidlinou. Oficiální objízdná trasa bude stanovena pro všechna vozidla přes Dlouhopolsko a Městec Králové. Kolem „Sádek“ v Chlumci nad Cidlinou bude zakázán průjezd automobilů. Řidiči osobních automobilů nejspíš využijí „tradiční“ objízdnou trasu přes Nové Město – Písek – Mlékosrby a Nepolisy (Zadražany).

zdroj: https://www.nepolisy.cz

Komentáře Facebook