Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,
     dlouhotrvající omezení nám ztrpčují život. Upínáme se k jistotám rodiny, práce, bydlení a hledáme útěchu v budoucnu.
     Pro naši společnou budoucnost a rozvoj města schválilo zastupitelstvo integrovaný plán rozvoje na období 2021-2025. Na plánech a vizích se spolupodílí tým lidí. V současné době čekáme na přijetí 3. změny územního plánu. Území určená pro rozšíření bydlení, podnikání, občanskou vybavenost i volnočasové aktivity jsou jasně vymezena. Zájemci najdou plány na webu města.
       Všichni, kdo chtějí nově bydlet, hledají příležitost v privátním i veřejném sektoru. Leckde však brání osobní vlastnictví, či právo sousedů na připomínky k plánovaným stavbám. Soukromí investoři v nedávné době zbudovali a lehce obsadili nájemníky bytové domy u Lidlu. Vznik parcel Na Výsluní podpořilo zastupitelstvo příspěvkem na veřejnou infrastrukturu a pozemky jsou takřka rozprodány. Velkým projektem je výstavba na Skalce směrem na Nové Město, ovšem na zasíťování parcel se pracuje. Stejně tak na pozemcích města za stavebninami v ulici 9. května a na Krašově. Podnikatelský záměr výstavby bytových domů U Starého hradu v tuto chvíli zastavilo vyjádření archeologů, že historické zbytky staveb jsou nade vše cennější. S projektem bytového domu v Zapči nesouhlasí dotčení vlastníci sousedních nemovitostí. Reálně se jeví stavba bytového domu a zázemí pro společnost VERA v prostoru po bývalém kravínu v Komenského ulici. Na své využití čeká území vymezené územním plánem: Bejkovka, pozemky jižně pod Palackého ulicí, za autosalonem Louda, plochy v místních částech Lučice, Kladruby a další. V likvidaci je rezonanční pila a po 4. změně územního plánu se otevřou možnosti pro bydlení i zde. Společnou snahou je plánovaný rozvoj našeho města v co nejkratším čase.
     S počtem obyvatel pevně souvisí vylepšení občanské vybavenosti. Úprava interiéru zdravotního střediska byla oddálena nastalou situací ve státě, ale minimálně sociální zařízení odklad nesnese.
     V základní škole hledá vedení ve spolupráci se zřizovatelem prostor pro nové učebny prvňáčků a zázemí na příští školní rok. Přístavbu či půdní vestavbu nestihneme přes prázdniny. Do diskuze tak vstoupila i možnost uskromnění či výpovědi nájmu speciální školy. Dlouhá tradice speciální školy nyní naráží na nízký počet žáků nejen ze spádové oblasti města.
      Volnočasové aktivity a kultura nejsou celkově výdělečné. Zastupitelé schválili pro opravu sokolovny 10 milionů korun. Částka je míněna jako podíl ke státní dotaci. Společně s příspěvkem na výměnu oken a nátěr střechy jde o významnou podporu obnovy majetku a činnosti. Příslib finanční přílože k žádosti na výměnu povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště a zadání projektové dokumentace pro zázemí hokejbalistů, dobrovolných hasičů a skautů je důležitým krokem do budoucna.
      Abychom nečekali jen s rukama v klíně na rozpočtové určení daní vlády České republiky, hledáme zdroje z krajských, státních i evropských peněz a programů. K získané dotaci pro Slavíčkovu halu přibude i významný podíl k úpravě křižovatky Kozelkova – Havlíčkova, autobusový terminál s parkovištěm u nádraží a opravu chodníku v Lučicích. Žádosti o dotace jsou podány pro asfaltový povrch s odvodněním ulice Na Františku, rekonstrukci školní tělocvičny a nové hlásiče ve městě. Rozhodnutí o přidělení příspěvku na přechod u PENNY MARKETu a úpravu interiéru radnice zdržuje realizaci nad stanovené plány.
Velké poděkování a obdiv patří všem zajišťujícím péči a pomoc ostatním. Starost, pochopení, pomoc i jen vyslechnutí má pro druhé obrovský význam. Nákupem u místních živnostníků zase podporujeme konkurenceschopnost.
Přeji Vám pevné zdraví a víru v lepší zítřky.
Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města
Komentáře Facebook