Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

se začátkem školního roku jsme uvítali na základní škole žáčky prvních tříd. Letos jich je 81 a žáků celkem 817. Nové paní ředitelce Mgr. Gabriele Maslákové a všem zaměstnancům škol přejeme hodně elánu a nadšení do práce. Dětem pak radost z poznání nových vědomostí. S přibývajícími žáky řešíme nejen opravy v budově, ale i zkapacitnění šaten, učeben a jídelny.

Investiční akce města zdárně pokračují. Výstavba terminálu u nádraží se blíží k závěru. Po dodláždění a položení finální asfaltové vrstvy spějeme ke kolaudaci. Stejně tak na radnici po opravě povrchů stěn a podlah v přízemí předpokládáme spuštění do plného provozu v listopadu. Opravy chodníků a komunikací postupně realizujeme v ulicích Krkonošská – Sadová, Zimova – Poděbradova, Říhova, Na Valech a v Lipkách. Omlouváme se za ztížení provozu.

Nezahálíme ani s přípravou projektů a rozpočtu na příští rok. S tím souvisí dotační výzvy, které se snažíme naplno využít. Jednou z nich je výzva na úpravu křižovatky Kozelkova a Pražská, kde navazuje oprava chodníků a výměna semaforů. Národní sportovní agentura vypsala dotace na sportoviště, tady se uchází TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou o příspěvek na opravu sokolovny až do výše 70 % nákladů. Projekt povodňové ochrany Lučic je posuzován experty z Ministerstva zemědělství. V Chlumci je situace upravována pro nutnost navýšení hráze či zídky na březích řeky Cidliny od mostu u ZUŠ k jezu u hokejbalového hřiště.

Konec prázdnin je ve znamení Chlumeckého kotlíku. Zvítězil každý, kdo se zúčastnil vaření, či ochutnávání. Vždyť více než o výsledek jde o společenskou akci, kde se potkáme a popovídáme si.

Tradiční taneční kurzy zahájilo bezmála šedesát dívek a chlapců. Přejeme vykročení do tance i do života tou správnou nohou. Vždyť naučené společenské chování prospívá všem.

Sportovní klání sledujeme jak na novém fotbalovém trávníku, tak na kurtech pod sokolovnou, kde proběhlo Volejbalové léto. Díky všem nadšencům a pořadatelům to v našem městě žije. Jen tak dál.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook