Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

ani v období prázdnin a dovolených se investiční akce nezastavily. Terminál u nádraží má z poloviny hotov podkladní asfaltový koberec. Zároveň se dláždí ostatní povrchy. Na radnici se odvlhčuje zdivo návrty a injektáží v přízemí a po elektroinstalaci pokračují práce na omítkách stěn. Po vodovodních a kanalizačních přípojkách ke třem parcelám za stavebninami v Kladrubech vybíráme firmu na dokončení komunikace, aby se pozemky pro bydlení mohli nabídnout k prodeji veřejnosti. Rezonanční pila likviduje vlečku a nový investor řeší využití pozemků. Na věži kostela svaté Voršily probíhá poslední etapa oprav. Pan děkan Vidourek hledá cestu i k revitalizaci dalších částí objektu.

Vedení města připravuje dokumentaci i na další projekty. Nově vzniká podklad pro chodník směrem k Olešnici pro bezpečné pěší připojení domků Na Výsluní k centru. Rada města také odsouhlasila stavbu vysílače společnosti Cetin na kopci u Fajnparku. Vysílač o výšce 45 metrů nabídne pokrytí signálem pro mobilní telefony v oblasti u nádraží, kde dlouhodobě chybí stabilní připojení. Přidanou hodnotou je i položení optických kabelů v této oblasti. Velkým záměrem je úprava severní strany náměstí, kde je počítáno s výstavbou parkovacích stání a dosázení rostlin v zálivech u chodníku. Návrh zpracovali Ing. arch. Jan Zima a Ing. Pavel Kubík. Právě teď v létě se nejvíc ukazuje nezbytnost zeleně ve městě pro ochlazení klimatu a osvěžení zpevněných ploch. Dílo je spojeno s převzetí hlavní komunikace krajem od státu a omezením tranzitní dopravy. To a další úkoly je již na nových zastupitelích.

V září nás čekají komunální volby. Přijďte prosím vybrat srdcem i rozumem tým lidí, kteří chtějí pracovat na dalším vylepšení chodu našeho města, Kladrub, Lučic i Pamětníku. Budu rád za spolupráci napříč všemi uskupeními, vždyť společným cílem je, aby se nám tu v Chlumci nad Cidlinou dobře žilo. Plánů a akcí máme spoustu a bude jen na nás jakým směrem se vydat.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook