Slovo místostarosty

Komunikace Na Františku

Vážení spoluobčané,

ani v této nelehké době práce na rozvoji města neustává. Čas výluky ve školní jídelně je využit pro opravu vstupu a nákladní rampy do školní jídelny. Veřejné WC čeká zmenšení na úkor skladu pro knihovnu. Kanalizační přivaděč z Kladrub na Skalku je hotov. K zasíťování připravovaných parcel pro výstavbu rodinných domků je však nutné pokračovat další infrastrukturou.

S přípravou rozpočtu města souvisí i žádosti o dotace. Primárně bojujeme o část financí na avizovanou úpravu křižovatky před Sokolovnou. Zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců – školáků docházejících od zastávky autobusu je dlouhodobým záměrem. V programech Ministerstva pro místní rozvoj se ucházíme o finanční přílož na zpevněný povrch komunikace Na Františku. Celková investice se pohybuje ve výši 8,3 mil. Kč. Pro opravu školní tělocvičny (střecha, fasáda, podlaha, okna, osvětlení) hledáme také cestu k získání příspěvku ze státní pokladny. Administrace je poměrně náročná a nezbytná je úzká spolupráce celého týmu od vedení a zaměstnanců města přes projektanty až k finalizaci žádostí.

Popřejme si pevné zdraví a optimismus.

Místostarosta města Mgr. Vladan Kárník

Komentáře Facebook