2 otázky pro… Mgr., Ing. Arnošta Vidourka, Dr., děkana zdejší farnosti

Mgr., Ing. Arnošt Vidourek, Dr., děkan zdejší farnosti

V průběhu krátkého povídání s osobnostmi spjatými s Chlumcem nad Cidlinou bychom Vám rádi přiblížili jejich názory, přání a pohled na svět.

Vnímáme je jako důležité a inspirující podněty pro každodenní práci v našem městě.

Velmi nás těší, že jako první přijal pozvání Mgr., Ing. Arnošt Vidourek, Dr., děkan zdejší farnosti.

 

Vážený pane děkane.

Zeptám se, co se Vám vybaví, když tu z opravované věže kostela sv. Voršily shlížíme na město?

    Asi to, že pohled shora je jiný, než pohled zdola. Odtud na věži je vidět město jako „na dlani“. Proto v minulosti bývalo mnohdy toto místo důležitým bodem pro ochranu před nebezpečími, požáry apod. Na jedné takové věži v Poličce se narodil i hudební skladatel Bohuslav Martinů. V duchovním smyslu ukazuje věž směrem vzhůru jako vztyčený prst k nebi. A v neposlední řadě i to, že je to historie a dědictví těch, kteří zde žili a žijí. Kněží přicházejí a odcházejí. Ti, kdo zde mají svá obydlí a vyrůstají zde, je to pouto přece jenom svázanější. Asi jako Malý princ a jeho růže. A tak mi dovolte poděkovat vám všem, kteří se zájmem sledujete postup oprav a především i těm, kteří finančně přispěli ať už do veřejné sbírky či jiným způsobem na to, abychom v blízké budoucnosti mohli s hrdostí vzhlížet k opravené věži (pokud nenastanou problémy, tak věž by měla být dokončena v roce 2022, v následujícím období by pak oprava měla pokračovat na dalších částech kostela).

Máte pro nás v tomto adventním čase i nějaké poselství? 

    Advent je pro křesťany dobou přípravy na příchod Krista. V současné době si můžeme všichni klást otázku: jak je společnost připravena na různé těžkosti? Asi vnímáme, že málo anebo špatně. Počítá pouze s úspěchem, který je postaven na vratkých základech. Asi jste mnohokrát slyšeli, že základem společnosti (národa…) je rodina. A právě zde můžeme začít. U sebe samého. Zamyslet se nad tím, co je pro nás důležité, bez ohledu na to, co nám podbízí okolí. Tedy odvozovat jednání z přirozeného zákona. Ne tvořit něco umělého, co je proti této přirozenosti (i když krátkodobě a na úkor ostatních to může fungovat). Co je v této náročné době pozitivní, je to, že se mnozí dovedou pozastavit, rozhlédnout a zamyslet se nad tím, co je skutečně podstatné a co naopak bylo mnohdy malicherné. A tak vám chci popřát takové prožití adventu, aby doba vánoční byla pro vás radostí, obdarováním, láskou, odpočinkem a načerpáním nových sil do dalšího období.

Děkuji za obohacující povídání. 

Mgr. Vladan Kárník 

Komentáře Facebook