Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

jaro je spojeno s tradicemi Velikonoc, čarodějnic a líbání pod rozkvetlým stromem. Pálení čarodějnic uvedl letos Dechový orchestr ZUŠ s vystoupením mažoretek a průvodem ke Smetanově chaloupce. Chlumečtí skauti zde měli pro děti i dospělé připravené soutěže, hudbu a hlavně oheň. Myslím, že se jim to moc povedlo. Je fajn mít příležitost potkat se a poklábosit s ostatními lidmi.

Stejně tak proběhlo příjemné setkání s uprchlíky z Ukrajiny a občany města u Klicperova domu. Možnost ochutnat dobroty z jiné kuchyně nebo pohovořit o problémech běžného života je přínosem pro všechny zúčastněné.

Opravy a investice jsou v plném proudu. Na autobusovém terminálu u nádraží je vybudované odvodnění a pracuje se na pláni pro založení vrchní desky. Na radnici je hotové sádrokartonové obložení stěn a stropů prostor v 1. patře. Také elektrikáři a technici pro rozvod vzduchotechniky odvedli dobrou práci a po položení vrchního krytu podlah se práce přestěhují do přízemí. Fotbalisti finišují renovaci travnatého koberce na hlavním hřišti a veřejné osvětlení směrem na Nové Město je před dokončením. Všechny výše jmenované akce jsou budovány s výrazným finančním příspěvkem státu i kraje. Nové sociální zázemí na zdravotním středisku je těsně před dovybavením hygienickým zařízením a uvedením do provozu. Předpolí hřbitova se dláždí a čekáme na vrchní kryt komunikace a doplnění zeleně.

Bohužel dotace na generální opravu sokolovny nedopadly. Hledáme další cesty, jak zachovat kulturní, společenské a sportovní funkce této významné budovy v Chlumci. Jednou z možností jsou dílčí opravy za přispění kraje i města.

Radní rozhodli o podání žádosti na výměnu lamp veřejného světlení za nízkoenergetická ledková světla. Nižší spotřeba energií je v této době nezbytným krokem k úsporám veřejných financí.

Pro získání prostředků z rozpočtu státu je nutná příprava projektové dokumentace a vystavení stavebního povolení. Rozpracováno je vícero projektů pro chodníky, komunikace, mosty, kanalizaci, ale i opravy na základní i mateřské škole a rozšíření zázemí pro vzdělávání a výchovu dětí.

Městské koupaliště se chystá do provozu a otevírá v sobotu 11.6.2022. Slavnostní zahájení Chlumeckého hudebního léta obstará tradičně základní umělecká škola v pátek 17.6.2022 a já se těším, že se tam potkáme.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook