Pavel Hampl – úspěšný zastupitel v kurzu

Jako zastupitel jsem si vědom, že pro správné rozhodování související s vedením města, je znalost legislativy velice důležitá. Proto se pravidelně účastním vzdělávacích programů na úrovni MINISTERSTVA VNITRA ČR.

Právě dokončený vzdělávací program byl pro mne, vzhledem k probíhající krizi, velkým přínosem. Vzdělávací program byl zaměřen na to, jak odpovědně zvýšit příjmy obce, na krizové řízení v praxi zastupitelů a efektivní řízení ve veřejné správě. Jednalo se pokračování vzdělávacího programu z let předchozích, kde jsem měl možnost jako nový zastupitel načerpat znalosti v oblastech postavení zastupitelů ve veřejné správě, rozpočtového hospodaření a majetku obcí, veřejných zakázek a dotačního a investičního managementu.

Je pravdou, že díky takto získaným znalostem, jsem ledacos musel přehodnotit, ale rozhodně jsem neztratil chuť pokračovat v práci, která má pro mně smysl. Je to práce pro Chlumec nad Cidlinou, pro krásné a dobře fungující město, Kladruby, Lučice a Pamětník, které naslouchá svým občanům, roste a transparentně hospodaří.

Pavel Hampl, NEZÁVISLÍ

Komentáře Facebook