Otázky pro… Pavla Hampla, radního a revizního technika

V průběhu krátkého povídání s osobnostmi spjatými s Chlumcem nad Cidlinou bychom Vám rádi přiblížili jejich názory, přání a pohled na svět. Vnímáme je jako důležité a inspirující podněty pro každodenní práci v našem městě. Velmi nás těší, že pozvání přijal i Pavel Hampl, radní a revizní technik.

Ahoj Pavle, pracuješ v radě města čtyři roky.

Opakovaně řešíme otázku bydlení pro mladé a potřebné. Městských bytů je 125, přesto nestačí a při jejich přidělování je velký přetlak. Vím, že se o toto téma zajímáš. Máš nějaký návrh řešení do budoucna?

Ahoj Vladane, otázka bydlení v našem městě byla a zatím ještě je pro mnohé spoluobčany noční můrou. Jsem rád, že jsem měl možnost se zapojit a moje práce radního přispěla ke zlepšení fyzického stavu bytů, které město provozuje. Podařilo se nastartovat postupnou rekonstrukci jednotlivých bytů, došlo k desítkám výměn tepelných zdrojů, nejen nevyhovujících kotlů na dřevo a uhlí, ale i zastaralých plynových kotlů. Podařilo se opravit fasády domů v Pernštýnské ulici, ale třeba i zvýšit komfort bydlení vybudováním plochy pro parkování aut pro nájemníky bytových domů v ulici 9.května. Trochu mě trápí systém přidělování bytů, v mých očích vlastně žádný není. A právě tady vidím nedostatky, na kterých se snažím zapracovat. Vytvoření transparentního výběrového řízení pro přidělení bytu by se mělo stát součástí celkové bytové koncepce našeho města. Současné byty mají charakter dostupného bydlení. Bohužel se zapomíná na bydlení pro mladé. Jednou z možných forem podpory bydlení je pomoc prostřednictvím startovacích bytů pro mladé. Startovací bydlení je bydlení za zvýhodněné nájemné a je určeno mladým lidem a rodinám. Cílem takovýchto bytů je především zamezit odlivu mladých a produktivních obyvatel z našeho města. Pro mladé lidi je však nejdůležitější skutečnost, že startovací bydlení nabízí rychlé řešení, jak bydlet a zároveň šetřit na vlastní bydlení, což je v případě nutnosti hradit klasický tržní nájem téměř nemožné. Takovéto malometrážní byty by mohly vzniknout například v budově staré požární zbrojnice poté, co se podaří poskytnout našim seniorům a jejich klubu důchodců nové prostory pro jejich aktivity v Říhově domě. Rekonstrukce Řihova domu, která má začít na konci roku 2022, zahrnuje i denní stacionář pro seniory. Zpátky k bydlení. Aby měly startovací byty smysl, je potřebná návaznost na dostupnost stavebních parcel. Jsem rád, že se i v tomto směru podařilo městu nakročit správným směrem, a kromě developerských záměrů soukromého sektoru bude i město schopno v příštím roce nabídnout zasíťované parcely.

Tvým koníčkem je hudba. Aktivně se podílíš na realizaci kulturních akcí. Co ti dělá radost a na co se máme těšit v kultuře?

Je pravdou, že jsem odkojen chlumeckou Základní uměleckou školou, se kterou jsem poznal nejen prkna, která znamenají svět. Díky hudbě jsem poznal, že život nejsou jenom

povinnosti, práce a každodenní starosti, ale také odreagování, zábava a relax. Již více jak dvacet let své zkušenosti z pódia využívám při technickém zajištění kulturních akcí. Ozvučení, osvětlení, ale i organizace nejen hudebních a divadelních produkcí jsou mým velkým koníčkem. Myslím, že netřeba více komentovat. Jsem pyšný, že můžu žít ve městě Chlumec nad Cidlinou, které je kolébkou muzikantů východočeského kraje a kde rozhodně není nouze ani o ostatní kulturní vyžití. Dovolím si upozornit na blížící se Chlumecké hudební léto, které se stalo již nedílnou součástí letních prázdnin v našem městě. Jsem rád, že se do Chlumce opět vrátila soutěžní přehlídka mažoretek. A jelikož nejen mě chybí country tradice festivalu Pamětnický Šutr, připravuji s partičkou prima lidí vzpomínkový festival COUNTRY PAMĚTNÍK. Většina z vás určitě zaregistrovala i změny ve fungování našeho Klicperova domu. O kulturní program a celkové fungování se nám nově stará paní Veronika Vejrová, která pro nás připravila nejen tradiční program Klicperova Chlumce, ale i spoustu novinek. To že se něco děje dokládá i fakt, že v Chlumci nad Cidlinou při promítání pohádky „Kouzelná bambitka 2“ bylo vyprodáno. Ano, skutečně, Chlumecké kino bylo vyprodané. Toto úsilí a nasazení naší nové vedoucí kulturního domu je rozhodně třeba podpořit. V plánu je investice do některého dnes již zastaralého a nevyhovujícího technického zázemí.

Kultura má pro mě jako pro radního ještě jeden rozměr. Kulturní akce jsou jedním z posledních míst, kde se občané našeho města můžou setkávat osobně, diskutovat nejen o kultuře, ale i o radostech i starostech. Základem dobrých sousedských vztahů je komunikace. A jak se říká, u piva se vyřeší skoro vše.

Investice do kultury je investicí do lidí.

Při rozhovorech s lidmi opakovaně rezonují bezdomovci v centru. Mysleli jsme si, že když pro ně vyčleníme maringotku za městem, tak jim pomůžeme a nebudeme řešit stále stejné situace, kdy je popíjející vykazujeme z náměstí. Vidíš Ty nějaké řešení?

Maringotku za městem Chlumec nad Cidlinou vnímám stejně, jako sociálně vyloučenou lokalitu Chánov v Mostě. Z pohledu psychologie je maringotka spíše podporou bezdomovectví, nikoliv řešení.

Řešení problematiky bezdomovectví je běh na velmi dlouhou trať, v určitých fázích může spíše připomínat boj s větrnými mlýny. Pomoc jednomu člověku žijícímu na ulici je záležitostí i na několik let. Tito lidé se prakticky musí od úplného začátku naučit běžnému způsobu života a dodržování základních životních povinností. Řešení každého takového případu zahrnuje širokou mezioborovou spolupráci odborníků a specialistů – zajištění osobních dokladů, řešení exekucí a dluhů, léčba závislostí, řešení rodinných vztahů atd. Dobrým krokem města je každoroční finanční podpora neziskových organizací, které v našem městě působí v oblasti prevence závislosti. Zákaz hazardu v našem městě (vyhláška 1/2021, díky které do konce roku 2024 zmizí všechny herny z města) je také přínosem. Zadlužování související s hazardem přivedlo do ulic nejednoho nešťastníka. To vše jsou ale pouze střípky z toho, co by v dané problematice mohlo město činit. Je třeba vytvořit ve spolupráci s odborníky na problematiku bezdomovectví koncepci řešení této problematiky a vytvořit Akční plán na přesný postup jejího řešení.

Možná jsi na svou otázku „řešení?“, jako většina spoluobčanů čekal odpověď, která by přinesla řešení hned zítra, nějaké zákazy, restrikce ….. Ačkoli si nemyslím, že je to správná volba, i tyto možnosti sleduji a bohužel neexistuje legislativní možnost, jak např. vykázat bezdomovce z naší obce. Můžeme být pouze důslednější například při porušování zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, nebo při poškozování cizí věci či jiného obtěžování občanů našeho města. Za tímto účelem bude jednoznačně potřeba navýšení počtu městských strážníků, aby se jejich služby mohly rozšířit i na soboty a neděle, ale třeba i večerní hodiny.

Pavel Hampl

Pavle děkuji za čas a za rozhovor.

Vladan Kárník

Komentáře Facebook