Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané, s jarem jsme přivítali nově narozené občánky. Devatenácti děvčátkům a třinácti chlapcům jsme do života popřáli zdraví, spokojenost a lásku. Společné sázení ovocných stromů završilo požehnání místního děkana. Až stromy s dětmi povyrostou, bude sad sloužit k procházkám a odpočinku.

Ocenění reprezentantů našeho města proběhlo v krásném prostředí Klicperova domu. Bezmála stovka oceněných šíří slávu bez nadsázky do celého světa. Poděkování patří také vedoucím, trenérům, učitelům a funkcionářům. Tito lidé často nejsou vidět, ale bez jejich práce, by to opravdu nešlo. Nejlepší vizitkou jsou pak sportovní, kulturní i společenské akce pořádané spolky a organizacemi. Máte mé uznání, děkujeme.

Skauti z Chlumce nad Cidlinou vařili na nábřeží Cidliny kávu a dobré skutky. Výtěžek dobročinné akce putuje na podporu uprchlíků z Ukrajiny zde ve městě. Ke stejnému účelu slouží i zřízená dobročinná sbírka. Informativní schůzka organizovaná vedením radnice je snahou o pomoc a bezproblémové zapojení cizinců z válkou zničeného území.

V rámci akce Ukliďme Česko se sešli skauti, příznivci geocachingu i veřejnost. Celkem vysbírali během jediného víkendu z přírody v okolí našeho města neuvěřitelných 78 pytlů nepořádku a také další objemný odpad. A stále to nestačí. Skauti pokračovali i v dalším týdnu a o víkendu čistili na lodích řeku Cidlinu. Děkujeme za Zemi krásnější.

Se zástupci CZECH INVESTU jsme měli příležitost pohovořit s významnými zaměstnavateli z regionu. Nárůst cen energií, materiálů i úbytek pracovních sil rezonovalo celým setkáním. Propagace, sdílení informací a podpora ze strany vedení města je samozřejmostí.

Na výročních schůzích spolků a organizací se setkáváme s názory a připomínkami, které nás vedou k vylepšení chodu našeho města. Právě tato zpětná vazba je pro nás velice cenná.

S vylepšením úrovně života obyvatel úzce souvisí investice a péče o majetek. Aktuálně vybíráme dodavatele na opravu chodníku v Říhově ulici a propojky komunikací Sadová – Krkonošská, Zimova – Poděbradova a Na Valech. Další připomínky a náměty lze zaslat na e-mail: vladan.karnik@seznam.cz. Váš názor mě zajímá.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook