Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

28. října jsme si připomněli rok 1918 a Den vzniku samostatného československého státu. Važme si svobody a demokracie, ideálů, které nejsou samozřejmostí. Přál bych si vrátit z té doby, aby podání ruky a slovo platilo jako smlouva a neskrývalo jen plané sliby.

Vernisáží výstavy v Zubatovské kapli o židech v gulagu jsme otevřeli stinné stránky lidské historie. Stejně jako vzory a ideály na jedné straně, je nezbytné všem generacím ukazovat i milníky lidstva na straně druhé.

Nová legislativa týkající se odpadového hospodářství se dotýká nás všech. Snaha EU o snížení dopadu lidské činnosti na životní prostředí přináší tlak na třídění a snižování směsného odpadu na skládkách. Nedopracovaný systém plný chyb nutí městská zastupitelstva vynakládat více financí na likvidaci smetí. Naší snahou je spravedlivě zohlednit množství produkovaného odpadu a cenu jen plošně nezvyšovat.

K investičním akcím:

Končí první etapa výstavby parkoviště v Nádražní ulici. Na jaře je v plánu etapa druhá, která zahrnuje plochu přímo před nádražím.

Komunikace Na Františku čeká na asfaltový povrch. Vzhledem k prioritám vlády a tlaku na dostavbu dálnic se živice dočkáme až začátkem prosince. Po té je nezbytné dokončit ještě zpomalovací prahy.

Slavnostní otevření skateparku u školy přivítali malí i velcí sportovci.

Ve Slavíčkově hale je dokončena krásná modrá podlaha, která na první dojem vyvolává iluzi vodní hladiny v bazénu.

Bezpečně přejít u PENNY Marketu umožňuje nový přechod pro chodce.

Opravy vnitřku městského úřadu neproběhnou v avizovaném termínu. Tragická událost ve vedení společnosti, která vyhrála soutěž na renovaci radnice, učinila stop stav. Nyní činíme další kroky k tomu, aby provizorium trvalo co nejkratší dobu.

První fáze prodeje pozemků k bydlení na Skalce našla rychle své zájemce. Další území bude následovat. Jednání o prodeji bývalé rezonanční pily je navázáno na změnu územního plánu. Celá oblast okolo ulice Boženy Němcové až k řece Cidlině je určena k bydlení. Plánovaný rozvoj musí zahrnovat i občanskou vybavenost.

Plánů na opravy majetku a rozvoj města pro příští období je spousta. Děkuji celému týmu lidí za spolupráci na přípravě rozpočtu pro rok 2022. Další náměty lze zasílat na e-mail: mistostarosta@chlumecnc.cz.

Popřejme si klidný čas adventní v kruhu rodiny a přátel. Navíc s trochou zpomalení v této uspěchané době.

Místostarosta města Mgr. Vladan Kárník

Komentáře Facebook