2 otázky pro… Zdeňka Solara, místního stavitele

V průběhu krátkého povídání s osobnostmi spjatými s Chlumcem nad Cidlinou bychom Vám rádi přiblížili jejich názory, přání a pohled na svět. Vnímáme je jako důležité a inspirující podněty pro každodenní práci v našem městě. Velmi nás těší, že pozvání přijal i Zdeněk Solar, místní stavitel.

Přeji dobrý den. Úspěšně podnikáte v oboru stavebnictví, synové jdou v podnikání ve vašich stopách. Co je klíčem k úspěchu a jak vidíte budoucnost ve stavebnictví i ve vztahu k vývoji cen?

Stavebnictví mě provázelo celým životem. Můj tatínek byl vážený stavitel a děda založil a do roku 1948 vlastnil pražskou stavební firmu. Moje životní dráha byla tedy jasně určená a jako jediný syn jsem automaticky následoval svoje předky. Od školy až doposud jsem byl vždy spojen se stavebnictvím. A to postupně, jako student, mistr či stavbyvedoucí na stavbách, stavební úředník státní správy, který stavby povoluje či jako investor městských staveb. A po sametové revoluci se ze mě opět stává stavitel, který si založil stavební firmu. Vymýšlel jsem investice pro jiné a potom i investice vlastní, s vlastní realizací. Stavebnictví mě neustále provázelo a společně s manželkou, stavební inženýrkou, provází dodnes.

První stavební zakázky jsou již 30let staré. Vždy jsem byl obklopen šikovnými řemeslníky, a to zaměstnanci i živnostníky. Můj úkol byl mít celoročně dost zakázek, což se nám daří. Vždy jsme měli větší poptávku než nám naše kapacita dovolovala, a proto dáváme práci i jiným. Nikdy jsme nechtěli být neúměrně velcí, ale byli jsme dostatečně odvážní. Každý investor pro nás byl partnerem. U většiny těch nejvýznamnějších jsme se stali dodavateli stálými. Jejich stavby realizujeme všude tam, kde nás o to požádají. Velmi si těchto lidí či firem vážíme a je nám ctí pro ně pracovat. Bez ostychu mohu říci, že jsme od obchodního vztahu přešli k přátelství. Rádi se na zakázkách podílíme se svými subdodavateli především z Chlumce nad Cidlinou a jeho blízkého okolí.

Jsme si vědomi úsloví, že kdo nic nedělá, nic nezkazí a naopak. I nám se všechno nemuselo vždy podařit. Setkali jsme se závistí, nepřejícností, zákeřností, neupřímností a intrikářstvím. Ale i tato poznání nás paradoxně posílila a vyčistila prostředí. Jsem toho názoru, že ten, kdo neumí v životě prohrávat, nemá právo vítězit. Každý má proto mít možnost začít znovu, a poučen z nezdaru, lépe. Důvodů k úspěchu je mnoho. Já ho přeji každému, protože když budou všichni okolo mě úspěšní, tak úspěch v životě musí potkat i mě.

Stavebnictví má dle mého názoru neustálou budoucnost. Všechna odvětví potřebují budovat, opravovat a investovat do staveb. Bez toho by se život zastavil.

Jako otec jsem hrdý na své děti. Velice si vážím jejich úspěchů v životě i v práci. Syn spolu s kamarádem z dospívání založili firmu Bikers Crown, s.r.o. se sídlem v Chlumci nad Cidlinou. Ta postupně rozšířila svoji působnost na celorepublikovou úroveň. Vytvořili několik obchodních značek vyráběných ve světě. Svoje výrobky potom exportují do mnoha zemí, kde se stali uznávanými ve svém oboru. Někteří konkurenti se snaží jejich “včerejší” nápady “zítra” napodobit. To chápeme jako velké uznání.

Další otcovskou hrdost naplňuje dcera, inženýrka ekonomie. Stále rozšiřuje své vzdělání a úspěšně pracuje v nadnárodní finanční společnosti.

Jste Chlumečák a sledujete dění ve městě i ve státě. Je po volbách, na co se máme připravit? Máte pro nás nějaké poselství do dalších dní?

Chlumečákem nejsem od narození. Přistěhoval jsem se sem v roce 1981. Nejkrásnějším městem pro mě tehdy bylo moje rodiště jihočeský Písek. Postupem času jsem se stal Chlumečákem. Uvědomoval jsem si to při každém návratu z cest. Poznal jsem mnohé dobré lidi, našel jsem si řadu

přátel a kamarádů. Když se mě jiní ptali odkud jsem, vždy jsem každému říkal s opatrnou hrdostí, že jsem z Chlumce nad Cidlinou, prvního města našeho kraje při cestě z Prahy, kde každého při příjezdu vítá zámek Karlova Koruna. Hrdost se postupně zvyšovala a výrazně ji ovlivňovaly úspěchy Chlumečáků – muzikantů z LŠU, modelářů, mladých hasičů, sportovců, divadelních ochotníků. Hrdý jsem byl i na schopnost organizátorů pozvat do města známé kapely, na schopnost jedinců založit tradici a v té vytrvat. Mám na mysli například Chlumecké volejbalové léto, Klicperův Chlumec a podobně.

Vážím si všech šikovných lidí, kteří nečekají na milodary a umějí se o sebe, svoji rodinu a ostatní či blízké, postarat. Jako stavař znám hodně takových lidí. Jako Chlumečák si také vážím těch, kteří dělají pro popularitu města hodně, ať to jsou firmy, sportovní kluby nebo jiná společenství.

Jako příklad hrdosti uvedu příběh, který jsem zažil nedávno, a to 2. 10. 2021 v pražské Lucerně. Byl jsem s dcerou na koncertě kapely Komunál. Lucerna a její úžasný sál, kde by chtěl hrát každý velký muzikant. Ne každé kapele se to povede, ne každá kapela na to má. Většina špičkových muzikantů zde koncertem oslavuje svá výročí. 2. října byla Lucerna plná lidí milujících Komunál. Byli z celých Čech i ze Slovenska. Úžasný zážitek. Před zahájením mě oslovil vedle mě stojící pán. Ptal se, odkud jsem. Moje odpověď, že z Chlumce, se setkala s uznáním. S pýchou mně oznámil, že Luboše Suchánka také zná a osobně. Že u něho kdysi spal. Potom mně řekl, že je od Klatov, a že jich přijel celý autobus, a že jsou mezi nimi i policisté fandící této kapele.

Zažil jsem krásnou atmosféru. Všichni každou písničku zpívali s kapelou. Mnohokrát z pódia zazněl Chlumec. Přeběhl mně mráz po zádech, když celá Lucerna zpívala „Dej Chlumec gól…“. Každý věděl, odkud je Komunál a kde je Chlumec. Děkuji a blahopřeji Komunálu a všem jeho muzikantům.

Nevzpomínám si na jinou chlumeckou kapelu, která by naplnila sál Lucerny. Očekával jsem na titulní straně Chlumeckých listů fotografii z koncertu a také oficiální článek od redakční rady. To se bohužel nestalo. Přesto jsem optimista, a až bude příští rok Komunál slavit třicetileté výročí svého vzniku, titulní stranu již získá. Za propagaci svého města si to jistě zaslouží.

K volbám snad pouze to, že demokratické volby dopadly tak, jak si většina voličů přála. Někteří byly s výsledky spokojeni, jiní byli smutní. Všichni bychom však měli výsledky respektovat. Z dosavadní opozice se stávají zodpovědní a z dosud zodpovědných by se měli stát respektující, pro společnost spolutvořící politici.

Nyní s obavou sledujeme opětovný nárůst covidem nemocných lidí. Chci věřit, že zodpovědnost každého z nás a dodržování hygienických opatření společnost ochrání před uzavíráním obchodů a služeb, před omezováním předvánočních a vánočních tradic.

Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Zdeněk Solar

Děkuji za rozhovor. Vladan Kárník

Komentáře Facebook