Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

naší milou povinností bylo přivítat v Chlumci nad Cidlinou nově narozené občánky. Deseti klukům a deseti holčičkám přejeme jako sudičky do života hlavně zdraví a spokojenost. Nejcennějším co můžeme darovat je svůj čas. Přeji dětem lásku nejbližších všech generací a vždy otevřenou náruč. Sázení stromů za občánky proběhne ještě během podzimu. Tentokrát se sejdeme buď při obnově lip v Žiželické ulici, nebo na neobdělávané ploše vpravo před druhým kruhovým objezdem směrem na Prahu. Vznikne tak nová alej či ovocný sad a snad také místo pro procházky a odpočinek malých i velkých Chlumečáků.

Manželé Ceplovi za padesát let manželství postavili dům, vychovali tři dcery a mají pět vnoučat. Jsou pro nás všechny krásným příkladem propojení a fungování celé širší rodiny. Gratuluji ke zlaté svatbě, kterou oslavili na zámku Karlova Koruna a přeji další společná spokojená léta.

V oblasti investic a se daří dokončovat rozběhlé projekty a zároveň plánovat další akce pro realizaci v příštích letech. Obnovou skateboardového hřiště u základní školy získaly děti a mládež prostor pro sportovní vyžití a trávení volného času. Dosloužilé překážky se staly nebezpečnými, nahradily je proto moderní betonové prvky vyhovující dnešním požadavkům. Ve Slavíčkově hale je vyměněno osvětlení, vytápění a namontováno akustické obložení. Snížil se tak výrazně dozvuk. Celé dílo doplní krásná modrá podlaha. Rada města rozhodla o finanční podpoře administrace opakované dotační žádosti pro generální opravu sokolovny. Zastupitelstvo schválilo uvolnění zbývajících příspěvků na činnost spolků. Stavební firma pracuje na přechodu pro chodce u PENNY MARKETU. Při opravě silnice I/11 krajem původní přechod zanikl a obnova podléhá stavebnímu povolení a tudíž všem předpisům. Termín zahájení prací byl navíc posunut z důvodu nutnosti potvrzení dotačního titulu státu před započetím díla. Stejně jako při výstavbě parkoviště u nádraží, renovace radnice a rekonstrukci komunikace Na Františku získáme významný finanční podíl mimo rozpočet města. Dokončení povrchu komunikace Na Františku je v plánu do konce listopadu. Její šířka i sklon závisí na prostoru mezi ploty, kam se musí vejít s výhybnami, odvodněním a veřejným osvětlením. Během velkého požáru ve starém pivovaru zahořelo také čapí hnízdo na komíně. Žáci základní školy spolu s pedagogy vymýšlí, jak podpořit vrácení mnohaletého symbolu v podobě čapí rodiny do Chlumce nad Cidlinou.

Významnou pomocí potřebným byla Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov na městském úřadě. Velké poděkování patří všem, kteří i nezištně pomáhají dobrým věcem.

Tradicí je přehlídka amatérských divadelních souborů Klicperův Chlumec a představení dětí i dospělých ze základní umělecké školy. Je to fajn doplnění kulturního dění ve městě. V této uspěchané době si tak každý divák či posluchač může najít chvilku pro potěšení a relaxaci i s partnerem či přáteli.

Místostarosta města Mgr. Vladan Kárník

Komentáře Facebook