2 otázky pro … MUDr. Miroslava Loudu, praktického lékaře

V průběhu krátkého povídání s osobnostmi spjatými s Chlumcem nad Cidlinou bychom Vám rádi přiblížili jejich názory, přání a pohled na svět. Vnímáme je jako důležité a inspirující podněty pro každodenní práci v našem městě. Velmi nás těší, že pozvání přijal i MUDr. Miroslav Louda, praktický lékař.

 Ahoj Mirku, známe se poměrně dlouho, potkáváme se často při řešení otázek týkajících se chodu našeho města. Jsi uznávaný místní praktický lékař, a proto Tě požádám o Tvůj náhled na dnešní život kolem nás. Dlouhodobě se potýkáme s pandemií a cítíme následky na těle i na duši. Jsi uznávaný lékař, poraď nám, co s tím?

Vážení spoluobčané, již více než dva roky se učíme, jak žít v této těžké době. Jak být ohleduplní vůči ostatním, jak být tolerantní, ale i důslední v rámci jedné z nejtěžších epidemií, které lidstvo zažilo. Období, které jsme prožili, bylo velice náročné pro naše fyzické i psychické zdraví a v mnoha případech se neobešlo i bez následků. Věřme, že to nejhorší je již za námi, ale nezapomínejme na ostražitost. Virus nezmizel a ani nezmizí. Budeme s ním žít dále. Uvědomme si, že návyky, které jsme si ve velké většině osvojili, budou do budoucna prospěšné pro každého z nás. Polemizovat o tom, co se dělo, či nedělo, co se dělalo, či co se nedělalo správně či špatně nám do budoucnosti nepřinese žádný kvalitní výstup. Dívejme se proto vpřed, ale nezapomínejme, co proběhlo v době minulé.

Doba se zrychluje a máme čím dál méně času na sebe i své blízké, máš nějaké doporučení, jak se o sebe a své tělo starat?

Do budoucna bude důležité žít aktivně, obnovit v minulosti již navázané vztahy, obnovit nám prospěšné aktivity například v rámci sportu, kultury, práce s dětmi, seniory. Zdraví je naší devízou, je nutné a je v našem nejvyšším zájmu o něj dobře pečovat dle svého nejlepšího svědomí. Ti, kteří jsou přesvědčeni i okolnostmi, že je dobré se očkovat, očkujte se. Nezapomínejme na prevenci. Nepropadejme beznaději a panice, buďme celkově aktivní.

Doháníme resty z minulosti, doba se hekticky mění v našem blízkém i vzdálenějším okolí. V mnoha případech nás problémy s pandemií spojili, ale v posledních dnech se stáváme svědky toho, že někteří myslí a jednají jinak, dle mého soudu špatně. Nebuďme lhostejní k neštěstí druhých. Ti, kteří jsme si zachovali zdravý rozum a cit, postavme se těmto snahám, jak můžeme a umíme, buďme jednotní a snažme se všemi možnými prostředky o to, aby zůstalo jen u snah. Jistě všichni chápete, že hovořím o válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Ať zvítězí rozum a pravda.

Do dalšího období přeji Všem hodně zdraví a úspěchů.

MUDr. Miroslav Louda

Děkuji za rozhovor a také Tobě přeji zdraví a spokojenost v osobním i profesním životě.

Mgr. Vladan Kárník

Komentáře Facebook