Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

invaze Ruska na Ukrajinu se dotýká nás všech. Rada města odsouhlasila dar pro postižené válkou ve výši 50 000 Kč, který je distribuován prostřednictvím organizací: Český červený kříž, Člověk v tísni a Charita ČR. Zároveň rada města vyčlenila městský byt velikosti 1+1 a nebytové prostory v Klubu důchodců, kde jsou uprchlé matky s dětmi ubytovány. Materiální sbírka ve dvoře městského úřadu proběhla na výbornou a je již předána potřebným přímo v místě. Děkuji všem za nabídky rychlé pomoci.

Čapí hnízdo se vrátilo zpět na komín bývalého pivovaru. Díky partnerům TEROM, TRUST MONT, STAVTE, MALINA-VRŠE, BIKERS CROWN a veřejné sbírce se dílo podařilo. Partneři projektu se vzdali úhrady nákladů ve prospěch humanitární sbírky pro Ukrajinu. Všemu přihlížely děti z mateřských škol a základní školy.

Havárie vody v budově školní jídelny a družiny jen akcelerovala nutnost investicí do základní a mateřské školy. Velkým projektem je nadstavba nad budovu I. stupně ve Smetanově ulici. Zároveň připravujeme plány na opravu elektroinstalace a oken na staré budově školy. Výměna elektroinstalace je připravována i do Mateřské školy Beruška. V Mateřské škole U Zámku se pro navýšení kapacity přistaví v nejbližších letech nový pavilon. Jsem rád, že se naše město rozvíjí. Vzhledem k připravujícím se parcelám na Skalce, Krašově a bytové zástavbě v prostoru po Rezonanční pile a bývalém kravínu v ulici Boženy Němcové je potřeba i navýšit kapacity školek a školy.

Pro opravy ve zdravotním středisku je vybrán dodavatel. Vytvoření nového sociálního zázemí je zde opravdu nutností.

Renovace interiérů radnice probíhají za plného provozu úřadu. Omlouváme se ztížené podmínky, které ještě pár měsíců potrvají.

Také stavba na autobusovém terminálu je v plném proudu. Plány státu pro zdvojkolejnění železniční tratě v letech 2025-2028 a předcházející oprava nádražní budovy jsou stále aktuální.

Je mi velkým potěšením poblahopřát šestnácti promovaným absolventům u příležitosti zakončení šestého semestru univerzity třetího věku organizované Českou zemědělskou univerzitou. Za organizaci děkuji zaměstnancům Městského kulturního zařízení.

Díky postupnému rozvolnění mohly jet děti ze základní školy lyžovat a bruslit. Je určitě správné, že Město Chlumec nad Cidlinou podporuje sportování dětí dotačním programem pro volnočasové aktivity. Trenéři a vedoucí odvádějí skvělou práci, které si velmi ceníme.

Společně s rodiči jsme pyšní na prince a princezny, kteří se představili při slavnostním zakončení tanečních lekcí na Věnečku. Taneční mistři nám z kluků a holek vychovali mladíky a slečny. Nyní již mladí vědí, jak ve společnosti vystupovat. Přeji jim, aby nejen při tanci, ale i v dalším životě vykročili vždy tou správnou nohou. Být slušným člověkem je nejvíc, čeho lze dosáhnout.

Děkuji za spolupráci a těším se na další povedené akce.

Mgr. Vladan Kárník

místostarosta města

Komentáře Facebook