2 otázky pro… Jana Svobodu, ředitele ZUŠ

mde

V průběhu krátkého povídání s osobnostmi spjatými s Chlumcem nad Cidlinou bychom Vám rádi přiblížili jejich názory, přání a pohled na svět. Vnímáme je jako důležité a inspirující podněty pro každodenní práci v našem městě. Velmi nás těší, že pozvání přijal Jan Svoboda, ředitel ZUŠ.

Jak zvládáte výuku v této době? Jaký to má vliv na ZUŠ?

Veškerá výuka všech oborů na ZUŠ Chlumec nad Cidlinou probíhá v tomto čase distančním způsobem přes platformu Teams. Hlavním důvodem zavedení této platformy je nahrazení v maximální míře prezenční výuky výukou online. Všichni dobře víme, že výuka online je v uměleckém vzdělávání velice obtížná, zejména v kolektivních předmětech, ale vše se uzpůsobilo tomu, aby vzdělávání a výchova mladých žáků mohla pokračovat dále. Zároveň stále doufáme a věříme, že se situace bude zlepšovat a my se vrátíme k normální výuce.

Velké díky patří všem pedagogům, žákům a rodičům, kteří neustále hledají nové možnosti této výuky a tím ji velice obohacují. Zejména jde o řadu natočených videí, která jsou na webových a facebookových stránkách školy. Videa naší školy patří v rámci celé ČR k nejpočetnějším, a také slouží k velké propagaci aktivity ZUŠ v této době.

Všechny nás zasáhla tato doba, samozřejmě i naši ZUŠku. I proto vzniklo během posledního roku ve škole nahrávací studio, které již v tuto dobu slouží k natáčení a zpracování videí od našich žáků. V budoucnu se zde také plánuje vyučovat předmět “Elektronické zpracování hudby“.

Tvůj život je spojený s hudbou, máš nějaký návod na zvládnutí tohoto období? Co říkáš na trávení času u obrazovek?

Hudba mě provází již od mládí. Hudba se stala důležitou součástí mého života, která je jednak mojí prací, ale i koníčkem. Hudba je velice emotivní prvek, který se dokáže přenést přes všechny starosti a navodit krásnou náladu a atmosféru. S hudbou jsem procestoval celou republiku a mnoho států, spolupracoval s řadou známých osobností, zažil plno krásných životních a uměleckých momentů a poznal mnoho lidí. To vše si přeji, aby též zažili a poznali žáci naší ZUŠky.

Ke zvládnutí tohoto období je potřeba myslet a těšit se na to, až se vše vrátí k normálu a my se opět bude potkávat, hrát a žít, jako dříve bez jakéhokoliv omezení, plný zdraví a radosti.

Čas, který bohužel trávíme všichni u obrazovek, jak v rámci výuky, tak pracovně, se samozřejmě podepisuje na našem životě a zdraví. Proto se já například snažím v rámci online výuky být od obrazovky monitoru co nejdále, ale samozřejmě tak, aby mě žák při výuce a hraní dostatečně viděl a slyšel. Je potřeba toto kompenzovat jinou činností, či aktivitou, ideálně venku v přírodě.

Tímto bych chtěl také oslovit zejména potenciální nové žáky a rodiče, ať sleduji naše webové a facebookové stránky, kde budou zveřejněny termíny talentových zkoušek pro nové žáky pro školní rok 2021/2022 ve vše oborech naší školy. Jedná se o obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

Jan Svoboda

Děkuji za rozhovor. Vladan Kárník

Komentáře Facebook