Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

každá dobrá zpráva potěší. V rozvoji města je pozitivní informace k výstavbě v plánovaných lokalitách. Na Skalce k Novému Městu je investor Sting připraven prostavět v letošním roce až 19 milionů korun pro zbudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a přístupových komunikací. Na Krašově připadají v úvahu dvě lokality. Propojením komunikace Na Františku se silnicí Palackého k Olešnici vznikne příležitost pro stavbu rodinných domů. Na projekčních pracech zasíťování se již intenzivně pracuje.

ČEZ, a.s. překládá kabel napětí z vysokého vedení pod zem. Pro obyvatele města to znamená nepříjemnost s rozkopáním chodníků. Výhodou je ovšem vedení elektřiny v zemi. Podmínka města je uvedení do původního stavu s pětiletou zárukou na vzniklé závady. Po Rooseveltově ulici čeká překládka i na Pražské, Na Vinici, Dvořákově a Jiráskově. Termín dokončení je 31.8.2021.

Zastupitelé se opakovaně zabývají otázkou nesprávného parkování na místních komunikacích. V Rooseveltově ulici by po opravě chodníku v úseku Dvořákova – provozovna pana Krajzla mohly vzniknout v etapách pruhy pro cyklisty a parkovací zálivy.

Bohužel po 65 letech došlo k zániku Speciální základní školy v Chlumci nad Cidlinou k 30.6.2021. Odliv žáků způsobený inkluzí znamená, že pro minimální počet dětí již škola od příštího školního roku odloučené pracoviště v našem městě nebude provozovat. Žáci přejdou částečně pod základní školu, nebo jim bude nabídnuto vzdělávání v okolních speciálních a praktických školách. Město Chlumec nad Cidlinou pro děti a mladistvé nabízí využití Zdravotního fondu na kompenzaci nákladů spojených s dopravou a vzděláváním. Volné prostory budou využity základní školou na rozšíření kapacity učeben pro zvýšený počet žáků. Náklady ve výši cca 3,5 milionu Kč jsou investicí do našich dětí.

V rámci akce Ukliďme Česko bylo pod organizací místních Skautů sebráno dobrovolníky 54 pytlů odpadu. Nejlepší odpadky jsou takové, které vůbec nevzniknou. Díky všem dobrovolníkům i organizátorům.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Pavel Hampl: Procházka za poklady Chlumecka. Mapu s vyznačením pokladu jsem získal od vůdce chlumeckých skautů: „ Vráťo děkuji, mapa byla pravá.“

Komentáře Facebook