Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

čas prázdnin se chýlí k závěru. Průběžně se všichni snažíme reagovat na vyhlašovaná hygienická opatření k ochraně zdraví. Jako zřizovatelé příspěvkových organizací (Městská kulturní zařízení, základní a mateřské školy, DDM…), pořadatelé Chlumeckého hudebního léta a provozovatelé městského koupaliště jsme nuceni přijmout vyhlášky vlády bez výhrad. Můžeme osobně reptat a vzdorovat, nebo nic neorganizovat, ale pokud pochybíme, je vyvozena odpovědnost a sankce jsou nekompromisní. Sázíme proto na zdravý rozum lidí. Zřízení odběrových míst pro testování u vstupu na koupaliště nebo v Komenského ulici je snahou o zmírnění dopadů legislativy na občany.

Dostávám často dotazy vztahující se k možnostem bydlení. Územní plán určuje možné lokace pro výstavbu. Na Skalce směrem k Novému Městu staví infrastrukturu společnost Sting až pro 60 nových parcel. Netrpělivě vyhlížíme nabídku ceny a prodeje. Projektová dokumentace na výstavbu 18 nových parcel na Krašově (varianta níže) čeká na stavební povolení a následnou realizaci v horizontu dvou let. Projekt bytových domů pana Tomáška v Komenského ulici až se 47 byty typu 1+kk až 4+kk také bez stavebního povolení nevznikne (studie na obrázku). Městské byty jsou vyvěšeny k nájmu při jejich uvolnění. Další možností je využití privátních nabídek.

Z investičních akcí pokračujeme v opravě ve Slavíčkově hale. Mohutně se pracuje na terminálu u nádraží a na zvýšení kapacity základní školy. Do září vznikne nový skatepark u školní jídelny (staré nevyhovující překážky jsou odstraněny). Náročná výstavba komunikace Na Františku probíhá do listopadu. Dokončením chodníku v Lučicích a drobných oprav v mateřských školách si částečně uvolňujeme ruce pro další akce. Máme příslib dotace na opravu interiérů radnice ve dvou etapách podzim – jaro. A konečně také rozhodnutí o poskytnutí dotace na přechod u PENNY Marketu.

Děkuji kolegům za spolupráci a všem za konstruktivní podněty ke zlepšení chodu našeho města. Přeji klidný zbytek prázdnin či dovolených a hodně sil do další práce.

Místostarosta města Mgr. Vladan Kárník

Komentáře Facebook