Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

     rok 2020 skončil. Dovolte mi připomenout, co nejvýznamnějšího se v uplynulém těžkém roce povedlo vylepšit v našem městě:

– smuteční síň

– okna a projektová dokumentace opravy sokolovny

– křižovatka Havlíčkova – Kozelkova s přilehlými chodníky

– kopule a věž kostela svaté Voršily

– chodníky k nádraží

– komunikace Říhova

– park a pomník u Spořitelny

– žaluzie na I. stupni základní školy

– klimatizace v MŠ U Zámku a školní jídelně u ZŠ

– vstup a rampa do školní jídelny

– strop pod tanečním sálem v DDM

– osadní domy v Lučicích a Pamětníku

– povrch silnice Kozelkova

– železniční přejezdy

– autobusové zálivy na náměstí

– kanalizační přivaděč v Kladrubech pro napojení Skalky

– zpevnění povrchů za Penny Marketem, u koupaliště a v Malých Kladrubech

– topení a vyprošťovací systém u hasičů

– zvukové a světelné zařízení v Klicperově domě

     Pro část těchto projektů se nám podařilo získat finanční prostředky z evropských, národních i krajských dotací. Peněžní i materiální podpora ze strany města stále funguje pro kulturní a volnočasové aktivity, stejně jako zdravotní fond pro děti a mládež.

     Zřízením služby SENIOR TAXI a pokračováním univerzity třetího věku jsme potěšili naše seniory. V nejteplejších měsících jsme se potkali na Chlumeckém hudebním a filmovém létě. Školákům a předškolákům jsme popřáli hodně štěstí a za nové občánky jsme vysázeli přes třicet ovocných stromů.

     Ne všechny překážky v podobě projektové dokumentace, stavebních povolení nebo majetkoprávního vypořádání lehce překonáváme. V novém roce nás čeká spousta práce na pokračování připravovaných projektů a naplňování společných vizí. Dokončeny jsou územní studie na všech místech určených pro rozvoj bydlení a podnikání. 3. změna územního plánu je před dokončením. Skvělou zprávou je získání dotace pro vylepšení akustiky, svícení a vytápění ve Slavíčkově hale, dojde tak i na inovaci podlahy. Žádosti o dotace jsou podány pro asfaltový povrch s odvodněním ulice Na Františku a rekonstrukci školní tělocvičny. Projektová dokumentace pro interiér radnice je připravena. Netrpělivě čekáme na stavební povolení pro úpravu předpolí hřbitova a dokončení cyklostezky směrem na Lučice. Pevně doufáme, že nic nebrání zahájení projektu výstavby terminálu před nádražím. Vítám ovšem i další podněty k vylepšení chodu a rozvoji našeho města.

     Za výsledky práce stojí celý tým lidí. Za které jim děkuji a doufám, že budeme takto spolupracovat i v dalším roce.

     I přes toto těžké období si vzpomeňme na to dobré. Měli jsme mnoho času na sebe a na své blízké, uvědomili jsme si, jak je zdraví cenné a že není samozřejmostí. Upřímně chci poděkovat všem, co se podílejí na boji proti koronaviru na všech frontách i jako dobrovolníci či dobří andělé v sousedství. Přeji hodně spokojenosti, zdraví a šťastných dní do snad už lepšího nadcházejícího roku.

Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook