Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

mám radost, že dobrá práce vede k cíli. Vybudovaná řada lamp osvětluje stezku ke Skalce, když realizace proběhla s dotací Královéhradeckého kraje. Rekonstrukce sociálního zázemí ve zdravotním středisku je dokončena. Renovace interiérů radnice je hotova v prvním patře a práce se přesouvají do přízemí. Provoz úřadu je zachován, omlouváme se za ztížené podmínky. Předpolí hřbitova má nový kryt komunikace, dočkali jsme se zkapacitnění parkovacího stání a vše je navíc doplněno stromy a keři. Fotbalisté mají položený trávník se závlahou a zábradlím. Opravený bazén na koupališti je napuštěn a otevřen pro návštěvníky. Autobusový terminál před nádražím má hotovou pláň s odvodněním a probíhají práce na dalších vrstvách na ploše.

Témata k Národnímu plánu obnovy jsme diskutovali se starosty a zástupci organizací nyní i na setkání organizované Společnou Cidlinou. Výzvy k dotačním titulům se týkají digitalizace, ochrany obyvatelstva, rozvoje dopravní infrastruktury, dostupnosti a kvality sociálních a zdravotnických služeb, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu, městské mobility a místního rozvoje. Pracujeme na získání financí z tohoto programu i do městského rozpočtu. Jedním z projektů je kladně hodnocená přestavba Říhova domu, která má začít již na podzim letošního roku. Další záměry se týkají přístavby základní a mateřské školy, nebo jejich oprav.

V květnu jsme v Klicperově domě přivítali sedmnáct občánků narozených v našem městě. Krásný program si připravily děti z Mateřské školy Beruška a my jsme sedmi holčičkám a deseti klukům popřáli do kolébky hodně zdraví, spokojenou cestu životem a spoustu lásky svých nejbližších. Těším se na setkání při sázení stromů, které je plánováno na podzim v ovocném sadu směrem na Prahu.

Velkým úspěchem skončilo klání hasičů o Chlumecký pohár. Po přestávce způsobené pandemií vybojovali pohár domácí ve velké konkurenci družstev nejen z blízkého okolí. Chlumečtí fotbalisté si přivezli také krásný úspěch, když v soutěži okresního fotbalového svazu porazili ve finále Roudnici a pověsili si na krk zlaté medaile. Podle hesla: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“, proběhl i jubilejní dvacátý ročník Putování okolím Chlumce nad Cidlinou. Stejně se činili i v Lučicích, kde proběhly Olympijské hry pro děti i dospělé. Nejvyšší ocenění však patří vedoucím a pořadatelům, kteří připravují vyžití pro ostatní.

Po návštěvě kandidáta na prezidenta Petra Pavla, který vyprávěl o životě a dění kolem nás, jsme se také setkali se seniory a probírali jak nenalítnout podvodníkům. Spolu s odborníky od policie a radním Pavlem Hamplem jsme pohovořili o problémech a jejich možném řešení i u nás v našem městě. Hlavní debata byla o bezpečnosti, zdražování energií a dopravě.

Doufám, že se vydaří léto a hudební představení na koupališti. Nabízí se tak místo pro setkávání s přáteli u hudby a občerstvení.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook