Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

popřejme si v novém roce mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví. Věnujme čas sobě a svým blízkým. Přátelské posezení se seniory, s vyprávěním a zpíváním, proběhlo ve vánoční atmosféře. I drobné věci mají smysl.

V oblasti investic máme také letos před sebou spoustu úkolů:

– oprava radnice proběhne od ledna do září s firmou ELEKTRO MOSEV,

– po zamítnutí připomínek dotčeného vlastníka soutěžíme rekonstrukci předpolí hřbitova, akce proběhne v termínu 14.3.-29.7.2022,

– fotbalový klub vymění s podporou státu a příspěvkem města travnatý povrch během dubna a května,

– stavba terminálu před nádražím bude hotova do konce října letošního roku.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet, zmíním nejdůležitější položky:

– opravy chodníků a komunikací,

– renovace výtahu v MŠ Beruška,

– opravy Muzea Loreta a místních památek,

– výměna divadelních tahů v Klicperově domě,

– příspěvek TJ Sokol k dotaci na opravu Sokolovny,

– opravy bytového fondu,

– renovace podlahy, kuchyně a WC v hasičárně,

– Chlumecké hudební léto,

– podpora spolkové činnosti,

– zdravotní fond pro děti a mladistvé,

– údržba sportovišť,

– revitalizace dětského hřiště za školní jídelnou.

Opakovaně podáváme žádosti o dotační tituly, tak abychom nečekali pouze na rozpočtové určení daní:

– přestavba Říhova domu na denní stacionář pro seniory,

– celková oprava velké školní tělocvičny,

– veřejné osvětlení ke Skalce.

Velkou kapitolou je příprava projektů a dokumentace pro stavební povolení:

– světelná křižovatka Pražská – Kozelkova,

– parcelace na Krašově,

– rozšíření kapacity mateřské a základní školy,

– renovace elektrorozvodů v mateřské škole Beruška a základní škole,

– výměna oken a zastínění na staré budově základní školy,

– zázemí pro sport a mládež na Hatích,

– stavební úpravy ve zdravotním středisku,

– kanalizace v Lučicích a Pamětníku,

– přírodě blízká protipovodňová opatření.

Rozhodnutím zastupitelstva se mění veřejná vyhláška pro nakládání s odpadem včetně ceníku. Snahou je cenu pouze nezvyšovat, ale zohlednit počet produkovaného odpadu každým občanem.

Další nápady a náměty pro zlepšení života v našem městě Chlumci nad Cidlinou lze zaslat na e-mail: mistostarosta@chlumecnc.cz.

Mgr. Vladan Kárník, místostarosta města

Komentáře Facebook