2. Pavel Hampl

43 let, revizní technik, člen investiční komise, člen školské rady, člen KPŠ ZUŠ, člen SDH Lučice – Zvučit kapely a pozorovat, jak rok od roku rostou, je mým koníčkem. Znepokojuje mě množství heren v centru města a v blízkosti školy. Snižme jejich počet nebo je zakažme. Jako zastupitel bych prosazoval, aby měli spoluobčané možnost spolurozhodovat o velkých investičních akcích.