Mgr. Pavel Baldík: Shrnutí prvního roku ve funkci

V návaznosti na zvolení do zastupitelstva města v říjnu 2018 jsem převzal vedení komise kulturní a cestovního ruchu, která je poradním orgánem rady města. Z bodů, které jsme během roku projednávali, vybírám ty nejdůležitější, které byly nebo budou realizovány.

V rámci připomenutí 30. výročí Sametové revoluce 1989 jsem domluvil besedu s jedním z jejích studentských vůdců a členem parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu Václavem Bartuškou, která proběhla v Městské knihovně. Pro čtenáře knihovny jsme společně s pracovnicí Městské knihovny a Městského muzea Lenkou Malíkovou připravili vědomostní kvíz ke kulatým výročím, která připadala na rok 2019.

Komise doporučila připojit se k celostátní akci, kdy se 17. listopadu v 17:11 hod. rozezněly na památku událostí z roku 1989 kostelní zvony. V Chlumci se zvonění na kostele sv. Voršily ujali rukou společnou starosta a místostarosta města.

Komise navrhla aktualizovat informační systém směrovek k chlumeckým památkám a významným budovám, včetně směrovek k nově vybudovanému parkovišti v ulici Komenského. Pro snadnější a rychlejší sdílení informací doporučila komise radě zřízení facebookového účtu města.

V zájmu o zkvalitnění Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla komise doporučila vrátit se k původnímu záměru této soutěže, kterým bylo především zapojení studentů středních a vysokých škol. Pro zajištění dostatečného množství co nejkvalitnějších prací by organizátoři měli obeslat co největší množství středních škol v republice, hlavně gymnázií.

Jako předseda komise jsem dostal nabídku, aby se Chlumec n. C. zapojil do aktivit spojených s Mezinárodním dnem průvodců. V rámci této akce se konají komentované prohlídky měst nebo jejich částí a v zapojení našeho města do této aktivity vidím mimo jiné i možnost zvýšit povědomí o Chlumci a jeho památkách. Rada města návrh komise podpořila a poprvé se do Mezinárodního dne průvodců zapojíme 22. února 2020.

Komise rovněž doporučila žádost správce římskokatolické farnosti – děkanství Chlumec n. C. Arnošta Vidourka o finanční příspěvek města na první etapu opravy fasády kostela sv. Voršily ve výši 400.000,- Kč, což následně podpořilo i zastupitelstvo města.

 

Pavel Baldík

předseda komise kulturní a cestovního ruchu

kronikář města

Komentáře Facebook